25 april 2017

Nog dit jaar akkoord over nieuwe Europese wet rondom geoblocking

Globe in open slotje

De leden van de IMCO (Interne markt en consumentenbescherming) Committee van het Europees Parlement stemden op 25 april jl. met een ruime meerderheid vóór het conceptrapport van rapporteur Roza Thun over het voorstel voor een Geoblocking-verordening. Thuiswinkel.org volgt de ontwikkelingen rondom geoblocking nauwgezet en is blij met de uitslag van deze stemmingsronde. De belangenvereniging voor Nederlandse webshops stuurde de betrokken leden van de IMCO Committee vorige week nog een aantal aanbevelingen en de meeste daarvan zijn overgenomen in het conceptrapport.

Op 25 mei 2016 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Geoblocking-verordening. In dit voorstel staat onder meer dat een consument de toegang tot producten en diensten niet mag worden geweigerd vanwege zijn nationaliteit, woonplaats of verblijfplaats. Eerder al pleitte Thuiswinkel.org voor meer zekerheid rondom het wetsvoorstel. Via de stemming in de IMCO Committee is hier, dankzij het conceptrapport van 19 december 2016 van rapporteur Rosa Thun, een volgende stap in gezet.

Aanbevelingen e-commerce

Voor de aanbevelingen ten aanzien van het wetsvoorstel sloot Thuiswinkel.org zich grotendeels aan bij de position paper over geoblocking van Ecommerce Europe, de Europese koepelorganisatie waar Thuiswinkel.org lid van is.

Positieve ontwikkelingen

Thuiswinkel.org is blij met het aangenomen conceptrapport omdat dit voor de e-commercesector zeker een aantal verbeteringen met zich brengt:

  • Er is slechts eenmalig toestemming van de consument noodzakelijk voor het ‘rerouten’ van een website. Bij een tweede bezoek hoeft de website niet nogmaals om toestemming te vragen.
  • Er worden waarborgen geboden die de vrijheid van ondernemers om betaalmiddelen naar eigen keuze aan te bieden respecteren en die het risico op fraude of niet-betaling beperken.
  • Het conceptrapport bevat meer duidelijkheid over wanneer een ondernemer geacht wordt zijn activiteiten op een bepaald land te richten. Van een ondernemer die toegang verschaft tot zijn website en bepaalde betaalmethoden accepteert, kan bijvoorbeeld niet automatisch worden aangenomen dat hij zich op deze lidstaat richt. Ook het verschaffen van hulp bij een aankoop wordt niet vanzelfsprekend gezien als “het zich richten op”.
  • De ondernemer hoeft niet aan de wetten of de taal van de lidstaat van de consument te voldoen als de ondernemer niet van plan is daar te verkopen.

Helaas biedt de tekst van het conceptrapport nog geen zekerheid over wat er gebeurt met de kosten wanneer gebrekkige producten vanuit niet-getargete lidstaten worden geretourneerd. Hierover wordt in het vervolgproces meer duidelijkheid verwacht.

Vervolgstappen

In het Europees Parlement is een mandaat afgegeven om te beginnen met de triloog tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Hierin wordt verder onderhandeld over de definitieve verordening. De verwachting is dat hier nog dit jaar overeenstemming over wordt bereikt.