20 april 2017

De overheid maakt een fundamentele fout

Fot Just blog

Zakendoen, winkelen en handelen via internet groeit en bloeit. Steeds meer mensen maken dagelijks gebruik van online voorzieningen. Dit houdt ook in dat er steeds meer producten en diensten online worden aangeboden die in de fysieke wereld om een leeftijdsverificatie vragen. Om ervoor te zorgen dat leeftijden ook online worden geverifieerd, heeft de overheid de digitale identificatietool DigiD in het leven geroepen. Een mooie tool, maar ik blijf het vreemd, en jammer, vinden dat het gebruik van DigiD beperkt blijft tot (semi-)publieke instanties.

Met DigiD heeft de overheid een enorme efficiëntieslag gemaakt in haar dienstverlening (evenals een grote kostenbesparing). Daarnaast is ze momenteel samen met het bedrijfsleven het eID-stelsel aan het ontwikkelen. Dit is een stelsel van publieke en private middelen die de burger kan gebruiken om op internet te bewijzen dat hij echt is wie hij zegt dat hij is. Thuiswinkel.org juicht deze ontwikkeling natuurlijk van harte toe. Het is namelijk van het grootste belang dat de Nederlandse e-commercesector, net als de fysieke winkels, gebruik kan maken van correcte en nauwkeurige identificatiemiddelen. Daarnaast vind ik het een bijzonder mooie ontwikkeling dat de overheid samen met het bedrijfsleven werkt aan toekomstbestendige en innovatieve oplossingen.

Beperkte mogelijkheden

Toch ben ik niet helemaal tevreden over de huidige mogelijkheden van DigiD. Het verbaast me namelijk dat de overheid van mening is dat er een verschil bestaat tussen online en offline handelen. Het is toch op zijn zachtst gezegd vreemd te noemen dat ik me overal in Nederland met mijn paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kan identificeren, maar dat ik met mijn DigiD alleen bij (semi-)publieke instanties terechtkan.

Om de digitalisering van de dienstverlening van de overheid te harmoniseren en deze van waarborgen te voorzien op het gebied van toegankelijkheid, veiligheid, betrouwbaarheid en privacybescherming, is een wettelijke basis nodig. Het is de bedoeling dat deze wordt gegeven door de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI). De internetconsultatie rondom het voorstel voor deze wet is onlangs gesloten en de wet is nu in voorbereiding. De bepalingen rondom het gebruik van DigiD en de overige eID-middelen worden in deze wet verankerd. Samen met Detailhandel Nederland heeft Thuiswinkel.org een zienswijze op deze wet ingediend omdat we bepaalde dingen toch graag anders willen zien.

Ondanks het feit dat wij in principe blij zijn met een aantal mooie ontwikkelingen op dit gebied, zijn wij groot tegenstander van het feitelijk effect van deze wet. De overheid ziet haar publieke taak voor de online wereld duidelijk anders dan voor de fysieke wereld. Wij hopen dat dit een onbedoeld effect is van de bepaling dat een publiek identificatiemiddel niet vrij gebruikt mag worden. De overheid maakt nu namelijk de bewuste keuze om de identificatie van burgers aan het bedrijfsleven over te laten. Toch is en blijft de identificatie van burgers bovenal een kerntaak van de overheid, ook in de digitale wereld! Dat er naast DigiD private oplossingen komen voor online identificatie, vinden wij natuurlijk alleen maar goed. Maar zonder de keuzevrijheid voor burgers tussen publieke en private oplossingen, gaat de overheid de mist in ten aanzien van haar kerntaken.

Daarom verzoeken Thuiswinkel.org en Detailhandel Nederland het kabinet om deze wet te herzien. Bied burgers ook de mogelijkheid om publieke middelen te gebruiken voor private zaken. De grenzen tussen online en offline zijn al aan het vervagen en het duurt niet lang meer voordat de twee volledig in elkaar zijn overgegaan. Het is dus zaak dat de overheid nú voorkomt dat er een fundamenteel verkeerd besluit wordt genomen ten aanzien van de digitale wereld.

Just Hasselaar

Auteur: Just Hasselaar

Just werkt als Policy Advisor Digital Transactions voor Thuiswinkel.org.
Voor vragen over deze blog en andere kwesties rondom digital transactions,
kun je hem bereiken via .