31 maart 2017

De invloed van Thuiswinkel.org op het regeerakkoord

Foto Martijn Hos

De kaarten zijn geschud. De kiezer heeft gekozen en het (in)formatiespel is inmiddels op de wagen. Onder leiding van mijn oud-collega Edith Schippers gaan vier partijen een lastig gesprek aan over de totstandkoming van een nieuw kabinet. Hopelijk leidt dat snel tot een stabiel kabinet dat oog heeft voor de digitale ontwikkelingen die op ons af komen.

Eén belangrijke partij ontbreekt echter bij deze gespreken, en dat is VNO-NCW. De superkoepel van het bedrijfsleven, waar Thuiswinkel.org ook lid van is, is de plaats waar alle lobbykracht van Nederland in de persoon van Hans de Boer bij elkaar komt. En VNO-NCW is de partij waar de politiek naar vraagt als het om allerlei economische en maatschappelijke onderwerpen in het aanstaande regeerakkoord gaat. Het is dus jammer dat Hans zelf niet aan tafel bij de (in)formatiegesprekken zit.

Veel belangenclubs vragen zich in deze fase af hoe zij hun punten onder de aandacht van Edith kunnen krijgen. Dat heeft nu alleen weinig zin meer, want ook al zijn brieven aan informateurs leuk richting de eigen achterban, ze blijven vaak ongelezen in de postkamer of mailbox achter. Daarom is elke professionele lobbyclub al zo’n twee jaar bezig om de pijlen te richten op de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen.

Overhandiging programma door Paul Nijhof aan Hans de Boer We kunnen er wel zeker van zijn dat de informateur of straks de beoogde regeringskandidaten Hans weten te vinden voor de nodige input vanuit het bedrijfsleven. De vraag zal dan onder meer zijn wat er over een specifiek onderwerp – bijvoorbeeld onderwijs – in het regeerakkoord moet komen te staan. Het is dus handig als Hans op elk gewenst ogenblik uit zijn binnenzak een briefje kan halen met daarop de specifieke wensen. Zo’n briefje, in dit geval een kaartje met de wensen van Thuiswinkel.org, overhandigde onze kersverse voorzitter Paul Nijhof donderdag aan Hans. Op basis van dit kaartje gaat de voorzitter van VNO-NCW dan bijvoorbeeld zeggen dat er geld moet naar het digitaal vaardig maken van scholieren, studenten en het onderwijs zelf.

Ingewikkeld formatieproces

Maar voor het zover is, moet er eerst een regering worden gevormd. En dat is nog niet zo gemakkelijk.

De komende kabinetsperiode komen er maar liefst dertien partijen in de Tweede Kamer. Op zich is dat geen record, maar sinds 1998 zijn er per kabinetsperiode hooguit negen verschillende partijen geweest die de 150 zetels mochten verdelen. Daarmee hebben wij de politiek voor een ingewikkeld formatieproces gesteld. Ik hoop dan ook dat we vóór de zomer een nieuw kabinet gaan zien, al vrees ik dat het nog wel langer kan gaan duren.

Een snelle formatie is van groot belang voor de Nederlandse samenleving. Het gaat ons nu economisch gezien voor de wind en het consumentenvertrouwen is hoog. Onzekerheid, ook politieke, is niet goed voor dat vertrouwen en in potentie dus slecht voor de (online) bestedingen van consumenten. Wat zou het daarom fijn zijn als een nieuw kabinet op Prinsjesdag een begroting kan presenteren.

Op het gebied van de Nederlandse retail is het van belang dat het nieuwe kabinet zich inzet om de binnensteden weer bruisend te maken. De grens tussen online en offline shoppen is steeds verder aan het vervagen en de twee vormen van retail hebben elkaar zelfs nodig. Een fysieke winkel kan al bijna niet meer zonder online aanwezigheid en andersom heeft de persoonlijke beleving in de winkelstraat een zeer positieve invloed op de conversie van e-commercepartijen.

De digitale toekomst

Om de potentie van het digitale winkellandschap volledig te kunnen benutten, is het voor retailers, zowel online als offline, essentieel dat zij beschikken over medewerkers met uitmuntende digitale vaardigheden, bijvoorbeeld in de gebieden e-logistiek, e-ict en big data. Daarom is het zaak dat de overheid de komende periode investeert in het inbouwen van digitale kennis in het onderwijs. Hierbij moet breder worden gekeken dan retail, want er zijn veel meer branches bij gebaat. Het belang van digitaal moet daarom op alle niveaus en in alle richtingen onder de aandacht worden gebracht. Via de Thuiswinkel e-Academy doen wij dit al bij de hogescholen, maar het opnemen van computitional thinking in primair en voortgezet onderwijs lijkt me daarbij een mooie (en vooral noodzakelijke) volgende stap.

Meer digitale kennis bij retailers en in het onderwijs is natuurlijk niet afdoende. Al die nieuwe elektronische mogelijkheden brengen natuurlijk ook nieuwe gevaren met zich mee. Daar moeten we ons niet alleen bewust van zijn, maar vooral ook tegen wapenen. Algehele cyberveiligheid en cyberweerbaarheid zijn zaken van ons allemaal en het delen van kennis moet daarom op verschillende niveaus plaatsvinden. Zowel burgers (campagnes) als bedrijven als de overheid moeten hiervan kunnen profiteren. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat ook het mkb volop kan profiteren van de kennis over cybersecurity bij de overheid en de grote bedrijven, die meestal meer geld te besteden hebben om daarin te investeren.

Kortom, de nieuwe digitale mogelijkheden moeten voor iedereen toegankelijk zijn; alleen door over alle lagen in de maatschappij samen te werken, kunnen we hier allemaal van profiteren. Een juiste houding van het nieuwe kabinet tegenover de digitale toekomst, gepaard met doordachte plannen en een sterke visie, is daarom essentieel voor het succes van de (online) retailsector in Nederland. En daarbij komt het ‘spiekbriefje’ dat we deze week aan Hans de Boer hebben overhandigd hopelijk goed van pas!

Auteur: Martijn Hos

Foto Martijn Hos Sinds september 2010 is Martijn Hos directeur belangenbehartiging & beleid bij Thuiswinkel.org. Hij is verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan de overheid, politiek en stakeholders over online retail. De nadruk hierbij ligt op thema’s als consumentenrecht, betalingsverkeer, privacy, veiligheid, logistiek en duurzaamheid. Hiervoor was hij werkzaam in verschillende functies bij VNO NCW. Voor vragen kun je mailen naar