30 maart 2017

Geen vrijstelling bij gebruik plastic tasjes voor online foodretailers

groente in duurzame tas

Een tijdje geleden kregen wij het bericht van enkele van onze foodleden dat er een toezichtactie had plaatsgevonden als gevolg van deze wetgeving. Wij zijn hierover met de toezichthouder in gesprek gegaan en kwamen erachter dat de vrijstelling die Thuiswinkel.org had gelobbyd niet van toepassing is voor de online foodretail. Een van de redenen hiervoor was dat er in deze sector gebruik wordt gemaakt van plastic draagtassen. Dit zijn andere verzendzakken dan degenen die worden toegepast in de online retail van non-foodproducten. Concreet zou dit betekenen dat je als online foodretailer duidelijk zichtbaar een bijdrage aan de consument moet vragen voor elk plastic tasje dat wordt gebruikt.

Uitgestelde sancties voor online foodretailers

Thuiswinkel.org heeft inmiddels samen met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) gesprekken gevoerd met de toezichthouder IL&T. Hierin hebben we een aantal afspraken weten te maken. Zo zal Thuiswinkel.org op korte termijn samen met haar leden een verpakkingsstrategie ontwikkelen die tegemoet komt aan de reductie van de hoeveelheid plastic in de online foodretail. In ruil daarvoor krijgen wij tijdelijk vrijstelling van sancties van de IL&T. Dit houdt in dat het toezicht op de leden van Thuiswinkel.org en CBL tijdelijk wordt opgeschort.

Om samen met onze leden tot een plan te komen dat tegemoet komt aan het doel van de betreffende wetgeving, zetten we de volgende acties uit:

  • Thuiswinkel.org gaat gesprekken voeren met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken om te kijken welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn
  • Vervolgens gaan we in gesprek met onze foodleden om te bekijken welke oplossingen in de praktijk haalbaar zijn.
  • Er komt een stakeholder-breed overleg en een bezoek aan een distributiecentrum van een foodretailer met het ministerie, IL&T, NVWA, KiDV, CBL en Thuiswinkel.org. Hierbij proberen we het ministerie en de toezichthouder een betere indruk te geven waarom deze wetgeving erg ingewikkeld is voor online foodretailers.
  • We gaan onze achterban informeren over de resultaten. Afhankelijk van deze uitkomsten organiseren we mogelijk nog een bijeenkomst met alle (food)leden van Thuiswinkel.org en CBL.
  • Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken komen we tot afspraken waarmee we voldoen aan de wetgeving of zetten we onze lobby voort waarbij we om een aanpassing van de wetgeving blijven vragen.

Wetgeving rondom plastic tasjes

De wetgeving die ervoor gezorgd heeft dat de plastic tasjes in de retail niet meer gratis verstrekt mogen worden, was initieel ook van toepassing op de online verkoop van goederen. Het doel van deze wetgeving is om de hoeveelheid plastic op de Europese markt te reduceren. Destijds is besloten dat de online verkopers van goederen hiervan zijn vrijgesteld, aangezien de wetgeving in deze sector zijn doel voorbijstreeft. Het gebruik van plastic in de online retail neemt namelijk niet af als je hiervoor laat betalen. Daarnaast heeft Thuiswinkel.org een goed brancheplan opgezet op het gebied van verpakkingen. Hierin staan doelstellingen voor de online sector om te komen tot duurzame verzendmaterialen.

Auteur: Margreeth Pape

profielfoto Margreeth Pape Margreeth werkt als adviseur logistiek en duurzaamheid voor Thuiswinkel.org. Voor vragen over dit artikel en andere kwesties rondom logistiek en duurzaamheid, kun je haar bereiken via .