13 februari 2017

Goede productinformatie essentieel voor on- en offline retailers

Verschillende grafieken en tabellen met data

Door de opkomst van e-commerce en mobile commerce is het belang van hoogwaardige digitale productinformatie enorm toegenomen. Een product verkopen in een digitale wereld staat of valt inmiddels met volledige en correcte productdata. Daarnaast hebben goede productdata ook een positief effect op de verkopen in de offline retail aangezien klanten zich in veel gevallen eerst online oriënteren. Aan de hand van drie cases laat de expertgroep Product Information Management van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow in hun bluepaper zien hoe je succesvol (digitale) productdata kunt beheren.

“Om de informatie zo compleet mogelijk te maken, zijn we aan de slag gegaan met drie cases vanuit verschillende ketenposities”, vertelt Wim Griffioen, Partner bij Squadra en voorzitter van de expertgroep Product Information Management. “Aan de hand van een leverancier, groothandel en retailer, met alle drie een sterke ketenpositie, hebben we een grondige analyse gemaakt waaruit andere bedrijven nuttige lessen kunnen trekken.”

Samenwerking binnen de keten

Uit het onderzoek van de expertgroep komt naar voren dat bedrijven binnen de verschillende ketens er goed aan doen om met elkaar samen te werken. Belangrijk hierbij is het besef dat de tegenstrijdige belangen aan de kant worden gezet aangezien een ketenbrede samenwerking het proces naar goede productdata alleen maar versnelt.

“De kwaliteit van productinformatie wordt steeds belangrijk en niet alleen om producten te kunnen vinden en vergelijken”, aldus Thierry van Veen Delaunay, Algemeen Directeur/CEO bij SRC System Integrators en gastheer van de expertgroep. “Op het gebied van wetgeving worden de eisen namelijk ook steeds verder aangescherpt. Je moet je productdata-zaken dus goed op orde hebben, zowel online als offline.”

Het is dus zaak voor retailers om binnen hun keten samen tot standaarden te komen. Op dit moment zijn er nog te veel standaarden aangezien ze per branche of kolom worden bepaald. Door globalisatie, branchevervaging en verdere digitale transformatie komt er nu wel steeds meer druk om tot mondiale standaarden voor de uitwisseling van productdata te komen.

Samen bouwen aan retailsucces

De expertgroep heeft een bluepaper geschreven naar aanleiding van het onderzoek. Deze bluepaper is te downloaden via de site van ShoppingTomorrow en verscheen als hoofdstuk in het ShoppingTomorrow-boek Samen bouwen aan retailsucces. Ben je geïnteresseerd in het volledige boek met daarin alle bluepapers die 24 expertgroepen het afgelopen jaar hebben geschreven? Het boek is hier te koop.