15 februari 2017

Uitgesproken Ank: Door het bed gezakt

bed met kussens Elke maand behandelt Ank een uitspraak van de Geschillencommissie in Twinkle Magazine. Dit keer gaat het over een consument die door zijn bed is gezakt. 

De consument

"Korte tijd na aankoop van een bed ben ik erdoor heen gezakt. Een bevriende timmerman, die een poging tot reparatie heeft gedaan, constateerde dat de constructie van het bed ondeugdelijk is. Ik heb geen vertrouwen meer in de kwaliteit van de constructie en het materiaal en wens ontbinding van de overeenkomst."

De ondernemer

"Nadat de consument heeft aangegeven dat er onderdelen waren gebroken, hebben wij direct nieuwe onderdelen verzonden. Daarna heeft de consument aangegeven dat de constructie van het bed ondeugdelijk was en dat hij de koop wil ontbinden. Omdat wij verder geen schademelding hadden gekregen, zijn we niet op dit verzoek in gegaan. Een paar maanden later kwam er een melding over een kapotte dwarslat. Ons aanbod was: een nieuwe extra verstevigde dwarslat of het bed retour tegen 50% van de aankoopprijs. De consument ging niet akkoord en stapte naar de commissie. Wij hebben daarop nog nieuwe voorstellen gedaan zonder succes. Wij vermoeden dat het om een montagefout gaat. Dit type bed zit al ruim twee jaar in de collectie en we hebben nog nooit klachten gekregen."

De deskundige

"Ter plekke bij de consument constateer ik dat er inderdaad sprake is van een montagefout en een constructiefout." 

De commissie

"In een situatie van non-conformiteit zou de ondernemer aanvankelijk gehouden zijn tot herstel dan wel vervanging over te gaan. Beide liggen echter niet direct meer in de rede nu sprake is van constructiegebreken. Daarnaast is de consument het vertrouwen in de ondernemer en het bed kwijt geraakt. Beslissing: klacht is gegrond en overeenkomst dient ontbonden te worden." 

Het oordeel van Ank

"De uitspraak is helder en duidelijk. Waarom dan toch dit artikel? Er kwam een plotselinge wending in het geheel. Na de zitting hebben de consument en de verkoper onderling alsnog iets geregeld of geschikt. Dat betekent dat er niet meer tot ontbinding van de overeenkomst beslist wordt. Toch stelt de commissie dat de klacht gegrond is. Deze uitspraak is van belang: als er na of tijdens de zitting alsnog een schikking plaatsvindt, dan is het oordeel van de commissie blijkbaar dat de klacht gegrond is. Dit omdat de ondernemer pas tot overleg en een oplossing met de consument is gekomen nadat zij haar klacht bij de commissie had ingediend. Mijn advies: als je wilt schikken met de consument doe dat dan in ieder geval vóórdat de zitting plaatsvindt." 

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbaak!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillenzoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Thuiswinkel kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases