14 februari 2017

Voorstellen: Nieuwe voorzitter Paul Nijhof

foto Paul Nijhof

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 januari jl. is Paul Nijhof door het bestuur en de leden unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter van de belangenvereniging. Hij volgt daarmee Ed Nijpels op die voorzitter was vanaf 2008. We stellen Paul graag aan je voor. 

Waarom wilde je voorzitter worden van Thuiswinkel.org?

Vooral omdat we werkzaam zijn in een fantastische, uitdagende en innovatieve branche. De mogelijkheden lijken eindeloos en we staan eigenlijk nog maar aan het begin van alle ontwikkelingen. Thuiswinkel.org is een vereniging die echt haar steentje bijdraagt voor haar leden en partners, maar ook voor de politiek en eigenlijk de hele branche. De manier waarop ze dat doet, is uniek. Ik maak graag deel uit van zo’n mooie club. Het zijn Thuiswinkel.org-programma's als het Thuiswinkel Waarborg, Thuiswinkel e-Academy, het nieuwe zakelijke keurmerk voor B2C en B2B en ShoppingTomorrow die aan de basis staan van de veranderende retailwereld.

Met welke e-commerce-ontwikkeling gaat het bestuur zich bezighouden? 

De komende jaren wordt verduurzaming alleen maar belangrijker. Nu online winkelen meer en meer volwassen wordt, rust er op webwinkels de uitdaging om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de impact op hun omgeving. De maatschappij vraagt hier ook nadrukkelijk om. Thuiswinkel.org heeft daarom de ambitie om ‘verantwoord ondernemen’ onderdeel te maken van alle processen rondom het commerciële belang van webwinkels. We gaan ervoor zorgen dat deze werkwijze eerder de norm dan de uitzondering is en dit zal leiden tot nieuwe businessmodellen die onze sector aan verdere verduurzaming gaan helpen.

Wat verwacht je van 2017?

2017 wordt een jaar van grote uitdagingen voor de retailsector. En veel daarvan komen van buiten Nederland, want e-commerce is en blijft een mondiaal economisch spel. Thuiswinkel.org kan en wil daarom haar ogen niet sluiten voor internationale ontwikkelingen die impact hebben op de Nederlandse economie. Het is nog onduidelijk wat de nieuwe Amerikaanse politiek gaat betekenen voor de geopolitieke verhoudingen en op welke wijze dit de retail gaat beïnvloeden. Maar ook in Europa staan belangrijke verkiezingen op het programma. Cruciaal hierbij is wat in het komende jaar de gevolgen zullen zijn van de resultaten van deze verkiezingen en hoe we in samenwerking met overheden en stakeholders mondiaal tot een level playing field kunnen komen dat voor alle retailers werkt. 

Heb je nog een laatste boodschap voor onze leden?

Ik heb er enorm veel zin in om mijn bijdrage te leveren aan het succes van de Nederlandse e-commercemarkt. Mede dankzij voormalig voorzitter Ed Nijpels hebben wij een prima uitgangspositie en kunnen we met een goed gevoel en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Nu is het aan ons om onze ambities waar te maken!

Achtergrond:

Nijhof (1965) is bestuurder, investeerder en als ondernemer reeds jarenlang actief binnen de (online) retail. Hij was onder andere Chairman en CEO van 3Si Commerce (Frankrijk), CEO en mede-eigenaar van RFS Holland Holding/Wehkamp en is momenteel strategisch adviseur van Creatrade GmbH (Duitsland). Daarnaast is hij commissaris bij Delta Lloyd en ReintenInfra BV. Eerder was Nijhof Managing Director van de consumentendivisie van Nuon.