2 februari 2017

Thuiswinkel.org neemt deel aan ‘Veilige E-mail Coalitie’

toetsenbord met slotje

Bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid gaan gezamenlijk misbruik zoals phishing en het afluisteren van e-mail aanpakken. Daartoe hebben zij met steun van het ministerie van Economische Zaken de ‘Veilige E-mail Coalitie’ opgericht. Dit is vandaag bekendgemaakt tijdens het symposium van het Forum Standaardisatie.

In de coalitie nemen Thuiswinkel.org de volgende partijen deel: PostNL, KPN, Betaalvereniging Nederland, DDMA, VNO-NCW, MKB-Nederland, Stichting Zeker-Online, Dutch Datacenter Association, Stichting DINL, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Rijks-CIO), Fraude Helpdesk en Nederland ICT. De deelnemers aan ‘Veilige E-Mail Coalitie’ gaan binnen hun organisaties aan de slag met het invoeren van standaarden, om zowel phishing als het afluisteren van e-mail tegen te gaan. Daarnaast gaan zij het gebruik van deze e-mailbeveiligingsstandaarden verder versnellen door onderlinge kennisdeling en -promotie. De betrokken partijen nodigen andere bedrijven en overheden uit om zich aan te sluiten en gebruik te maken van de kennis binnen de coalitie. Marcel Krom, CIO bij PostNL: “We zijn zelf vergevorderd met de implementatie van de moderne e-mailbeveiligingsstandaarden. Maar we realiseren ons dat alle partijen in het mail-ecosysteem mee moeten doen om het echt te laten werken. Daarom sluiten we graag aan bij de coalitie.”

E-mail populair maar ook kwetsbaar

E-mail is een zeer veel gebruikt communicatiemiddel. Miljoenen Nederlanders verzenden en ontvangen dagelijks samen tientallen miljoenen e-mailberichten. Onveilige e-mail zorgt helaas dagelijks voor misbruik en schade. Gelukkig kan e-mail veiliger. Daarvoor is het wel belangrijk dat verzenders en ontvangers in de gehele keten moderne standaarden en veiligheidsmaatregelen toepassen. Steeds meer partijen doen dat al.

De standaarden waar de ‘Veilige E-mail Coalitie’ voor staat, zorgen ervoor dat internetcriminelen niet zomaar uit naam van andermans e-mailadres phishingmails kunnen versturen. Daarnaast helpen ze om het afluisteren van bedrijfs- en privacy-gevoelige informatie in e-mails te voorkomen. Door het open karakter van deze standaarden zijn die voor alle organisaties beschikbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontplooit reeds initiatieven om passende beveiligingsmaatregelen verplicht te stellen, te beginnen bij de Rijksoverheid. Het initiatief is tot stand gekomen onder regie van het Ministerie van Economische Zaken en Forum Standaardisatie. Daarnaast is Platform Internetstandaarden (Internet.nl), een samenwerkingsverband van de Nederlandse internetcommunity en overheid, hierbij betrokken.