2 februari 2017

Innovaties in de winkel zijn nodig om te overleven

Robot met winkelwagentje

Winkels zonder digitale innovatie gaan het de komende vijf jaar enorm moeilijk krijgen. Waar nu vaak ‘te laat zijn met e-commerce’ als belangrijke driver voor faillissementen wordt genoteerd, zullen retailers (en fabrikanten) die niet de injecties van de nieuwe digitale retailinnovaties gaan adopteren de steeds heviger wordende retailoorlog niet overleven. De expertgroep Store Innovations ROI van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow is met deze kwestie aan de slag gegaan en heeft naast dertien concrete Golden Guidelines ook een praktische tool ontwikkeld waarmee retailers snel inzicht krijgen in de meeste relevante innovaties.

“Consumenten verwachten meer en meer handige digitale toepassingen die voor gemak en experience zorgen”, zegt Danny Groenenboom, Head of Retail bij ATOS en zowel gastheer als voorzitter van de expertgroep Store Innovations ROI. “Niet alleen het ‘compliant’ zijn aan deze verwachtingen maar vooral ook de bergen aan data die ontgonnen kunnen worden, vormen het nieuwe goud.”

De techniek om te beginnen is er, net als meerdere voorbeelden van goede pilots. Maar een volledig schaalbare en terugverdienende implementatie is er vaak nog niet. “We hebben ons als expertgroep het afgelopen jaar actief ingezet om te achterhalen wat de redenen hiervoor zijn. Daarnaast wilden we retailers en fabrikanten handvatten geven om de juiste stappen te zetten om te overleven”, vertelt Danny.

Richtlijnen en online tool

Na een uitgebreide analyse naar de barrières op de gebieden van willingness to change, collaboration, data en organization heeft de expertgroep dertien Golden Guidelines opgesteld. Onder deze richtlijnen staat bijvoorbeeld dat bedrijven hun propositie moeten verbeteren in plaats van het imago, dat fouten maken is toegestaan en dat goede interne en externe communicatie essentieel zijn. Aan de hand van deze Golden Guidelines kunnen retailers en fabrikanten op korte termijn progressie kunnen boeken.

“Daarnaast hebben we een algoritme ontwikkeld en deze beschikbaar gesteld in een online applicatie”, aldus Danny. “Via www.retailinnovationbenchmark.com kunnen retailers en fabrikanten een one-page advies krijgen van de expertgroep over waar men op dit moment staat als organisatie op het gebied van winkelinnovatie en welke innovatie bij welk deel van de customer journey het meest relevant is. Hiermee proberen we BV Nederland verder te helpen op het gebied van digitale winkelinnovaties.”

Samen bouwen aan retailsucces

De expertgroep heeft een bluepaper geschreven naar aanleiding van het onderzoek. Deze bluepaper is te downloaden via de site van ShoppingTomorrow en verscheen als hoofdstuk in het ShoppingTomorrow-boek Samen bouwen aan retailsucces. Ben je geïnteresseerd in het volledige boek met daarin alle bluepapers die 24 expertgroepen het afgelopen jaar hebben geschreven? Het boek is hier te koop.