19 januari 2017

Ben jij al toegankelijk voor iedere klant?

laptop met screenreader

 Het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’, dat deze zomer in Nederland is aanvaard, verbiedt discriminatie bij het aanbod van goederen en diensten. Vanaf 1 januari 2017 moeten bedrijven daarom volgens onze ’Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ geleidelijk zorgen voor algemene toegankelijkheid. Daarmee moeten ook mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen meedoen aan de samenleving.

Wat houdt algemene toegankelijkheid in?

Bedrijven en instellingen zijn vanaf 1 januari verplicht om voorzieningen te treffen waarmee mensen met een handicap of chronische ziekte ook toegang kunnen krijgen tot hun goederen en diensten. Het nemen van maatregelen is niet verplicht wanneer dit ‘onevenredig belastend’ is (en er in verhouding te veel tijd of kosten tegenover staan). Het gaat erom dat in ieder geval ‘eenvoudige voorzieningen’ getroffen worden. Gebeurt dit niet, dan kunnen gedupeerden een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Een must, maar ook een kans!

Uit cijfers van Bartimeus blijkt dat in ons land ongeveer 3,5 miljoen mensen leven met een handicap, waaronder zo’n 350.000 slechtzienden. Technologische ontwikkelingen en digitalisering van de samenleving zorgen gelukkig voor steeds meer winkelgemak. Het is daarom een kans om deze groep mensen te laten profiteren van gemakkelijk online shoppen. Wanneer je hier als webshop onvoldoende op bent ingericht, loop je dus een belangrijke en grote doelgroep mis.

Wat kun je doen?

Gelukkig zijn er een hoop eenvoudige voorzieningen waarmee je al snel een brede doelgroep kunt aanspreken. Een goed voorbeeld is het kunnen aanpassen van de lettergrootte en het contrast. Wist je ook dat blinden en slechtzienden gebruikmaken van een screenreader en geen muis? Zorg ervoor dat zij middels de ‘tab’-toets goed kunnen navigeren op jouw website.

Meer tips?

Omdat websites gemiddeld iedere drie à vier jaar opnieuw worden gebouwd, is dat een mooi moment om meer voorzieningen treffen. Via onze nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van welke aanpassingen je gemakkelijk kunt doen. Kijk voor aanvullende informatie en tips en tricks alvast op onze infopagina over digitale toegankelijkheid