3 januari 2017

Waar hoef jij niet van wakker te liggen in 2017?

Vuurwerk van 2017

2017 is van start gegaan en er staan weer een heleboel belangrijke onderwerpen op de belangenbehartigingsagenda van Thuiswinkel.org dit jaar. Wat gaan we doen voor een goed e-commerceklimaat en, niet onbelangrijk, wat heb je daar dan precies aan als webshop? We geven je alvast een tipje van de sluier.

Verkiezingen

Dit wordt het jaar van de verkiezingen. Natuurlijk staan allereerst onze eigen Tweede Kamerverkiezingen in maart op de planning. Dit is van bijzonder groot belang voor de koers van ons land en ook op het gebied van e-commerce heeft de uitslag een enorme invloed. Ongeacht welke partijen winnen of verliezen, Thuiswinkel.org blijft namens alle digital commerce-bedrijven pleiten voor:

  • een gelijk speelveld en toekomstige concurrentiekansen voor webwinkels;
  • een betere inzet van digitale vaardigheden in alle onderwijsprogramma’s en -niveaus;
  • de ontwikkeling van meer digitaal talent via een focus op e-commerce in alle onderwijsprogramma’s en -niveaus;
  • meer conversie en minder fraude, bijvoorbeeld door het gebruik van de opvolger van DigiD ook mogelijk te maken voor webwinkels.

Niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk (april/mei) en Duitsland (september) staan dit jaar verkiezingen op het programma. Deze verkiezingen zijn allesbepalend voor de verhoudingen in Europa. Zeker nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten, komt de machtsbalans steeds meer op de as Berlijn-Parijs te liggen. De uitslag van deze verkiezingen hebben daarom grote gevolgen voor het Europese, en daarmee Nederlandse, webwinkellandschap. Samen met Ecommerce Europe is ons streven in ieder geval om de samenwerking in Europa sterk te houden en om toe te blijven werken naar een Digital Single Market. Daarvoor moeten we samen optrekken in visievorming over onderwerpen als geo-blocking en btw-regels.

Privacy

In januari 2017 kunnen we het voorstel van de Europese Commissie voor de nieuwe e-privacywetgeving al tegemoetzien. In dat voorstel worden nieuwe regels rondom onderwerpen als cookies en direct marketing behandeld. We hebben in de aanloop hiernaartoe bijvoorbeeld al aangestuurd op soepelere regels voor het plaatsen en uitlezen van cookies (en andere technologieën). De bescherming van de privacy van de consument blijft natuurlijk onverminderd belangrijk, maar de verplichtingen moeten het gebruiksgemak en vooral de duidelijkheid niet in de weg staan. Dankzij een gelekte versie van het voorstel weten we al een beetje wat ons te wachten staat en kunnen we daar goed op anticiperen.

Logistiek en duurzaamheid

Ze worden vaak in één adem genoemd, maar ook afzonderlijk van elkaar zijn logistiek en duurzaamheid belangrijke factoren voor een goed e-commerceklimaat in 2017. In het kort zetten we ons gedurende komend jaar onder andere in voor:

  • betere (cross-border) logistiek door het realiseren van een gestandaardiseerd pakketlabel;
  • duurzamere webwinkels door het ontwikkelen van een rekenmethodiek waarmee de emissies van de last-mile-logistiek in kaart kunnen worden gebracht;
  • duurzame verzendmaterialen, onder meer via een inventarisatie van de activiteiten van webwinkels om de hoeveelheid verzendmaterialen terug te dringen.

Digital transactions

Wat betreft de stappen in het checkoutproces, ook wel digital transactions genoemd, sturen we komend jaar aan op een zogenaamde ‘risk-based benadering’. Met andere woorden: geef de retailer ruimte om zijn eigen inschatting te maken over het gewenste niveau van veiligheid en betrouwbaarheid. Het moet mogelijk zijn om andere betaal- en authenticatiemethoden te hanteren ten aanzien van verschillende klantgroepen. Nieuwe klanten kunnen gebruikmaken van hoge veiligheids- en betrouwbaarheidsniveaus, terwijl vaste klanten graag sneller en gemakkelijker herkend worden met hun middel naar keuze. Daarbij moet er ruimte blijven voor innovatie, want inloggen met biometrie en betalen met een selfie zijn bijvoorbeeld al niet meer weg te denken.

Meer weten?

Wil je meer informatie over deze of andere onderwerpen, zoals de mogelijke wijzigingen in het consumentenrecht? Check dan regelmatig onze pagina over belangenbehartiging, houd onze nieuwsbrief in de gaten of neem contact op en wij praten je helemaal bij.