2 januari 2017

Thuiswinkel.org draagt nieuwe voorzitter voor aan haar leden

Congreszaal

Op 18 januari 2017 draagt Thuiswinkel.org Paul Nijhof voor als nieuwe voorzitter van de belangenvereniging. De voordracht vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Wanneer Paul Nijhof als nieuwe voorzitter wordt verkozen is hij de vierde voorzitter van de vereniging sinds de oprichting in 2000. Hij volgt Ed Nijpels op die sinds 2008 voorzitter was van Thuiswinkel.org en die tijdens de Nieuwjaarsreceptie afscheid neemt.

Paul Nijhof is voormalig CEO van RFS Holding, waar hij tot 2014 actief was. Hij wordt door het huidige bestuur voorgedragen, omdat hij met zijn kennis van de e-commercebranche en zijn treffende toekomstvisie uitstekend aansluit bij de vereniging. Hij was eerder bij Thuiswinkel.org betrokken als vicevoorzitter tussen 2006 en 2010.

De besloten ledenvergadering vindt plaats op 18 januari 2017 in MediaPlaza in de Jaarbeurs Utrecht. Aansluitend vindt de Nieuwjaarsreceptie plaats van Thuiswinkel.org.