20 december 2016

ePrivacy Verordening gelekt

Afbeelding van inlogscherm met slot In januari 2017 publiceert de Europese Commissie haar voorstel voor de langverwachte nieuwe regels voor elektronische communicatie. De wettekst bevat onder andere wijzigingen rond de cookiewet en regels voor ongevraagde communicatie. Vorige week is een conceptversie van het voorstel voor een ePrivacy Verordening uitgelekt. Conclusies trekken is daarmee nog te vroeg, maar we geven vast inzicht in de mogelijke gevolgen. 

Gelijke regels in elke lidstaat

Het gelekte conceptvoorstel is een Europese verordening. Voordeel daarvan, ten opzichte van de huidige richtlijn, is dat de regels directe werking hebben in alle Europese lidstaten, zonder dat hier op nationaal niveau nog invulling aan gegeven hoeft te worden. Een verordening zorgt in principe voor minder implementatie- en interpretatieverschillen. Een positieve verandering voor de e-commerce sector, vindt Thuiswinkel.org. Dit zou het webshops namelijk een stuk makkelijker maken om ook over de grens aan de regels te voldoen.  

Weg met de cookiebanner?

De cookiebanner, die bij zowel aanbieder van websites als bij internetgebruikers voor veel irritatie zorgt, zal als het aan het concept wetsvoorstel ligt meer uit het toekomstbeeld verdwijnen. Daar heeft vooral de internetgebruiker profijt van. Voor privacygevoelige cookies lijkt toestemming verplicht te blijven, maar deze mag volgens de toelichting bij het wetsvoorstel ook via de browsersettings worden gegeven. Dat is misschien gebruiksvriendelijker, maar voor de ondernemer een stuk minder aantrekkelijk. Het mogelijke gevolg is dat cookies dan via standaardinstellingen generiek worden geweigerd. Om toestemming te geven voor het plaatsen en uitlezen van cookies moet een internetgebruiker namelijk zelf een bevestigende handeling verrichten.

Opt-in voor direct marketing

Wat betreft direct marketing lijkt er voor de Nederlandse ondernemer weinig te veranderen. Consumenten moeten toestemming geven voor het, langs elektronische weg, ontvangen van direct marketing boodschappen. Deze toestemmingseis geldt niet voor bestaande klanten. Net als de huidige regels voorschrijven, moet de consument wel de mogelijkheid hebben om bezwaar te maken tegen verder gebruik van zijn gegevens bij het verzamelen daarvan en moet iedere boodschap een afmeldmogelijkheid bevatten. 

Nog even geduld

Zoals gezegd kunnen we niet zomaar conclusies trekken op basis van de gelekte conceptversie van deze verordening. Daarom houden we de publicatie van de definitieve versie nauwlettend in de gaten. Wij informeren u in het nieuwe jaar over de verdere consequenties zodra de definitieve versie van de verordening bekend is.