15 december 2016

Meer zekerheid gewenst rondom wetsvoorstel geo-blocking

EU vlaggen

De Europese Raad van Ministers heeft een akkoord bereikt over de het wetsvoorstel dat ongerechtvaardigde geo-blocking in Europa moet verbieden. Dat verbod moet het voor consumenten makkelijker maken om iets te kopen in een buitenlandse webwinkel. In afwachting van de opinie van het Europees Parlement, gaan wij vast in op de mogelijke consequenties.

Geen discriminatie bij toegang webshop

In mei vorig jaar kondigde de Europese Unie aan een Digital Single Market te willen nastreven. Eén van de prioriteiten hierbij is het aanpakken van ongerechtvaardigde geo-blocking. Het nieuwe wetsvoorstel zorgt ervoor dat consumenten de toegang tot producten en diensten niet mag worden geweigerd om redenen die verband houden met de nationaliteit, verblijfplaats of woonplaats van de consument. 

Handels- en contractsvrijheid blijft

In principe is de tekst waarover de Raad akkoord bereikte een verbetering ten opzichte van de eerdere tekst van het voorstel van de Europese Commissie, vinden Thuiswinkel.org en koepelorganisatie Ecommerce Europe. Handels- en contractsvrijheid is voor de verenigingen een belangrijke recht dat niet door het wetsvoorstel moet worden beperkt. Het is daarom positief dat het voorstel van de Raad duidelijk maakt dat het verbod op geo-blocking geen leveringsverplichting inhoudt. Wanneer je als ondernemer je activiteiten niet op een bepaalde lidstaat richt, ben je bij een bestelling uit dat land dus ook niet verplicht om het daar te leveren. Ook het recht om andere prijzen of aanbiedingen in verschillende lidstaten te hanteren – zolang er geen sprake is van discriminatie – wordt expliciet in het wetsvoorstel erkend. 

Ruimte voor verbetering

Toch zien de belangenorganisaties nog ruimte voor verbetering. Zo moet in het voorstel opgenomen worden dat de beoordeling van defecte producten alleen mag worden gebaseerd op regelgeving van het land waar het product is gekocht. Dat betekent ook dat een consument er niet van uit mag gaan dat, wanneer een verkoper zijn activiteiten niet op diens woon- of verblijfplaats richt, aangekochte producten voldoen aan de normen van de plaats van levering. Denk bijvoorbeeld aan de taal waarin veiligheidsinstructies zijn opgenomen, de vormgeving van labels of de eigenschappen van het product zelf. 

Problemen gaan verder dan geo-blocking

Om het consumenten gemakkelijker te maken om over de grens te kopen heeft het geo-blocking-voorstel volgens de belangenorganisaties slechts een bescheiden invloed. Verkopers hebben namelijk met veel meer belemmerende regels te maken. Denk aan het feit dat er meer dan 75 verschillende btw-tarieven binnen de EU bestaan. Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe blijven zich daarom tevens inzetten voor een verdere versimpeling van het Europese btw-systeem.