2 november 2016

Laat je niet op de kast jagen

Blogpost Paul Alfing, senior adviseur Betalingsverkeer

Paul Alfing

De Telegraaf dropte het afgelopen weekend toch wel een aardig bommetje dat voor de nodige onrust zorgde in het Nederlandse webshoplandschap. Volgens de krant wilde de Europese Bankenautoriteit (EBA) het gebruik van een zogenoemd betaalkastje verplicht stellen bij online bestedingen van minstens 10 euro. Dit zou nare consequenties hebben voor het betaalgemak van consumenten en daarmee ook voor de conversie van webshops. Gelukkig bleek het bericht op weinig feiten te zijn gebaseerd en ligt de werkelijkheid een stuk genuanceerder. Toch is het een goed idee om wat dieper op deze zaak in te gaan om te zien wat er echt speelt op Europees niveau.

Nieuwe Europese betaalrichtlijn 

De EBA houdt toezicht op banken binnen de Europese Unie. Het is dus logisch dat zij zich bezighouden met het veilig maken en houden van het betaalverkeer, ook (of zelfs) als dat online plaatsvindt. Het advies dat de EBA hier geeft, maakt deel uit van de nieuwe Europese betaalrichtlijn Payment Services Directive (PSD2). Verschillende technische standaarden die de veiligheid moeten garanderen bij online betalingen, stammen uit 2007 en gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren is het niet zo vreemd dat de EBA deze wil actualiseren.

Risk-based benaderingen

Wat mij grote zorgen baart, is dat de bankenautoriteit zich bij deze update vooral lijkt te focussen op een strengere authenticatie van klanten, zonder ruimte te laten aan webshops om een eigen inschatting te maken. Ik denk dat we veel meer geholpen zijn met risk-based benaderingen, waarbij webshops als het ware leren van het verleden. Zo kunnen consumenten die veel bij bepaalde webshops bestellen sneller en beter herkend en vertrouwd worden. Daarnaast moet er ruimte blijven voor innovatie uit de markt, zoals op het gebied van biometrie. Dat je bijvoorbeeld bij Mastercard inmiddels ook kunt betalen met selfies, geeft aan wat er nu al mogelijk is op dit gebied.

Europa-breed

Daarnaast wil de EBA online fraude Europa-breed aanpakken. Dat klinkt als een bijzonder nobel streven, maar gezien de grote verschillen tussen de lidstaten lijkt me één algemene oplossing niet logisch. Waar in verschillende landen nog voldoende te winnen is op het gebied van veiligheid, zijn we in Nederland (bijvoorbeeld met iDEAL) al vele stappen verder. Het zou dus onzinnig zijn om alle EU-landen over één kam te scheren.

Al met al is het natuurlijk goed dat er continu gekeken wordt hoe we het (online) betalingsverkeer veiliger kunnen maken. Dat is ook waar Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe zich voor in blijven zetten. We moeten hierbij alleen niet de praktijk uit het oog verliezen maar met oplossingen komen die voor alle betrokken partijen als toegevoegde waarde worden gezien. Dat betaalkastjes hier in ieder geval niet onder vallen, lijkt zelfs de EBA te snappen.

Meer weten over Betalingsverkeer?

Paul Alfing Neem contact op met onze beleidsadviseur Betalingsverkeer
Paul Alfing: