26 oktober 2016

Cookiewet kost miljarden – en dit gaan we eraan doen

Loep op privacy

“De cookiewet bereikt haar doel niet en kost onnodig veel geld”. Dat blijkt uit het onderzoek van Actal, het adviescollege toetsing regeldruk, dat op 22 oktober werd gepubliceerd. Deze uitkomsten komen voor Thuiswinkel.org niet als een verrassing en de belangenvereniging ziet – juist nu – kansen voor Nederland om in te grijpen.

Wet bereikt beoogde doel niet

De boodschap van het onderzoek, dat is gericht aan de minister van Economische Zaken, is duidelijk: “De cookiewet kost véél geld (voor bedrijven minimaal 7,1 miljoen euro per jaar) en beschermt onvoldoende”. Het mechanisme van ‘geïnformeerde toestemming’ blijkt vooral voor ergernis bij de consument te zorgen en is daarnaast slecht uitvoerbaar voor ondernemers en allesbehalve effectief; de meeste mensen klikken de meldingen routinematig weg. Het beoogde doel van de wet – ervoor zorgen dat internetgebruikers de controle houden over het gebruik van hun persoonsgegevens – wordt daarmee niet bereikt. Dat maakt de regeldruk disproportioneel hoog.

Nederland kan wel degelijk ingrijpen

Actal raadt het kabinet aan snel in actie te komen, maar dat lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Aangezien de cookiewet uit Europese regelgeving volgt, heeft een enkele lidstaat vaak weinig mogelijkheden om deze anders uit te leggen. Willen we echt invloed uitoefenen, dan moet de wet op Europees niveau aangepakt worden.

Toch liggen daar nu juist de kansen voor retailers en consumenten. De ePrivacy Richtlijn, waarin de cookiewet is opgenomen, wordt op dit moment namelijk herzien. Dit najaar komt de Europese Commissie met een analyse van de eerder uitgevoerde publieke consultatie, waarop bedrijven, burgers, belangenorganisaties en publieke instanties deze zomer al hebben gereageerd. Ook wanneer er een nieuw Europees wetsvoorstel komt kan Nederland daar invloed op uitoefenen.

Privacyverordening beschermt voldoende

Thuiswinkel.org vindt dat een specifieke cookiewet niet nodig is om de privacy van de consument beter te beschermen. Daar waar cookies op zo’n manier gebruikt worden dat ze impact hebben op de privacy van betrokkenen, zorgt de nieuwe Privacyverordening al voor voldoende bescherming. Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een rechtsgrond (zoals toestemming, gerechtvaardigd belang of een noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst) vereist. En ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling (dat wat er met verzamelde gegevens gebeurt) is al in de verordening geregeld.

Wat gaan we eraan doen?

Wij (Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe) moedigen de Europese Commissie aan om zo veel mogelijk te vertrouwen op de nieuwe Privacyverordening. Deze biedt immers voldoende handvatten voor privacybescherming. Het ministerie van Economische Zaken geeft al het goede voorbeeld in haar reactie op de Europese consultatie. Hierin wijst zij er op dat de Privacyverordening toereikend is, zolang er geen duidelijke noodzaak voor specifieke regels kan worden aangetoond. Onze tip: houd deze lijn vast. Laat bij cookies ruimte over voor de markt om, binnen die regels, te komen met praktische oplossingen waarbij de consument wél in control is, zoals browserinstellingen of een do-not-track-standaard.