25 oktober 2016

ACM beboet webshops: regels zijn voor iedereen gelijk

ACM logo

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft enkele webshops in de fashionbranche een boete opgelegd. De boetes variëren van 50.000 euro tot 220.000 euro. De boetes werden opgelegd omdat de webshops hun klanten onvoldoende informeerden over de regels die gelden bij het herroepen van een aankoop. Geen van deze webshops was lid van Thuiswinkel.org ten tijde van dit onderzoek. Thuiswinkel.org helpt haar leden aan de regels te voldoen door actieve voorlichting en de jaarlijkse certificering voor het keurmerk Thuiswinkel Waarborg.

Thuiswinkel.org vindt het belangrijk dat er een gelijk speelveld is voor webwinkels en dat alle webwinkels zich aan de wet- en regelgeving houden. Ook vindt Thuiswinkel.org dat consumenten goed en duidelijk moeten worden geïnformeerd over de regels omtrent het herroepingsrecht. Dat de ACM boetes oplegt aan webwinkels die zich niet houden aan de wet- en regelgeving is dan ook terecht.

De hoogte van de boetes is voor de meeste webwinkels aanzienlijk. Een boete van een dergelijk bedrag betekent voor menig webwinkel het einde. Thuiswinkel.org begrijpt dat boetes opgelegd kunnen worden bij het niet juist informeren van consumenten. Dat dit ook tot gevolg heeft dat een webwinkel zijn activiteiten zal moeten stoppen, terwijl het gaat om het gedeeltelijk niet nakomen van de wettelijke eisen, gaat wel heel ver. Consumenten zijn geholpen met het naleven van de wettelijke regels, niet met het opheffen van deze winkels. 

Webwinkels met het Thuiswinkel Waarborg worden jaarlijks gecertificeerd op de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot koop op afstand. Webwinkels die door Thuiswinkel.org zijn goedgekeurd voldoen ook aan de informatieverplichtingen die de wet Koop op afstand eist. Ook voeren alle leden van Thuiswinkel.org de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond onder toezicht van de Sociaal Economische Raad (SER).