7 oktober 2016

"Brilliant strategy, but can you execute?"

Paul Blok tijdens Shopping Today 2016 Paul Blok, coach bij de talent circle Digital Organization van Thuiswinkel e-Academy, vertelde ons op Shopping Today hoe je een digital organization wordt. Volgens Paul is je interne organisatie op orde brengen (en houden) dé manier om je voor te bereiden om met externe krachten om te kunnen gaan. “Het is niet moeilijk, men hoeft slechts de juiste mensen op het juiste moment in beweging te krijgen.” 

Digitale volwassenheid

Paul Blok lichtte een klein tipje van de sluier op. Hij gebruikt het digitale volwassenheidsframe waarmee je vanuit verschillende perspectieven naar je organisatie kunt kijken. Daarbij moet je niet alleen binnen je eigen organisatie kijken, maar ook daar buiten; naar je partners en naar de markt.
Met het digitale volwassenheidsframe kan een organisatie worden beoordeeld en ontwikkeld in vier hoofdgebieden:

  • Cultuur en management: wat is visie, staat je klant centraal?
  • Proces: wat is het beleid, wie heeft welke taken en hoe loopt het proces?
  • Ondersteuning: welke technologie heb je daarvoor nodig?
  • Voorwaarden: hoe ga je om met bijvoorbeeld privacy en veiligheid?

Stip op de horizon

Stel dat je je bedrijf wil gaan klaarmaken voor (digitale) ontwikkelingen in de toekomst. Waar richt je je dan op? Paul vertelt over de drie horizonnen. En dat je ze alle drie aandacht moet geven:

  1. De nabije toekomst
  2. De zichtbare toekomst van over een aantal jaren (2020)
  3. De verre toekomst die we nu nog moeilijk kunnen voorspellen.

De eerste horizon is meestal dominant. Dat betekent dat de lopend zaken veel aandacht krijgen en de andere horizonnen wat minder. Vaak is er ook wel een groepje mensen met de ‘zichtbare’ toekomst bezig. Maar kun je het je eigenlijk wel veroorloven om niet na te denken over de verre toekomst? Voorspellen kan niet, maar verkennen kan wel! Met nadenken over uiteenlopende scenario’s kun je je organisatie gezond voorbereiden op onzekere tijden. 

Relatief (on)zekere collega’s

Bij de transformatie naar een digitale organisatie is het belangrijk dat je je collega’s meekrijgt. Binnen een organisatie werken – zeer vereenvoudigd - twee type mensen:

  • Zekere mensen, die het allemaal al wel een keer gezien hebben.
  • Onzekere mensen, die het allemaal eng en spannend vinden. 

Beide type mensen krijg je bij een veranderende organisatie moeilijk mee. De zekere mensen willen niet mee, de onzekere mensen durven niet mee. Hoe je ze wel mee krijgt? Door iedereen ‘relatief (on)zeker’ te maken. Medewerkers moeten voldoende zeker zijn om te zeggen ‘deze verandering durf ik aan’; ze moeten voldoende onzeker (over hun baan, over het bedrijf, over de markt) zijn om ook te willen veranderen. Daarbij moet goed gelet worden op de persoonlijke situatie van de medewerkers. Als je zekere en onzekere mensen op de verkeerde manier benadert, is de kans heel klein dat ze met je mee gaan. Hoe pak je dit aan? Maak zekere mensen wat onzekerder door ze te confronteren met de feiten, met de dingen die nu spelen en welke impact dat kan hebben op hun werk. De onzekere mensen moet je juist meenemen in jouw toekomstvisie: je moet ze een toekomstbeeld schetsen en ze daarmee vertrouwen geven. Zodat ze nieuwsgierig worden naar de toekomst. 

Meer weten?

Wil je meer weten over Pauls verhaal? Download dan zijn presentatie of bekijk de integrale videoregistratie van de presentatie. Paul Blok is talentcoach bij één van de Talent Circles van e-Academy. Werk aan je persoonlijke ontwikkeling en doe mee met een Talent Circle!