22 september 2016

Steeds meer opleiders vinden aansluiting bij de online sector

Thuiswinkel e-Academy (her)certificeert twaalf nieuwe opleidingen

Opleiders houden certificaat vast

Op 22 september heeft Thuiswinkel e-Academy de twaalf nieuw gecertificeerde opleiders bekendgemaakt. Deze twaalf hbo- en bedrijfsopleiders hebben hun curriculum in lijn gebracht met de competenties die in de praktijk worden gevraagd door e-commercebedrijven. Met deze e-Academycertificering tonen opleiders aan studenten én bedrijfsleven dat de opleiding inhoudelijk aansluit op het werkveld.

Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org en initiatiefnemer Thuiswinkel e-Academy: "Digitalisering moet integraal onderdeel worden van de curricula van business- en technologieopleidingen. Het is ondenkbaar dat een marketeer afstudeert zonder kennis van digitale kanalen, een logisticus zonder kennis van e-fulfilment of een retailer zonder kennis van ‘clicks’ naast de ‘bricks’. Met het actieprogramma e-Academy is de brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven nu echt gelegd."

e-Academy werkt inmiddels samen met tien van de zestien grootste hbo-scholen van Nederland. In totaal zijn er 20 gecertificeerde hbo-opleidingen en 5 gecertificeerde bedrijfsopleidingen op de functiegebieden e-marketing, e-commerce en e-supply chain management. De opleidingen die de (her)certificering hebben behaald, hebben grote stappen gemaakt om hun curriculum beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Zo zijn de onderwijsprogramma’s verrijkt met nieuwe digitale competenties, relevante praktijksprekers, -cases en literatuur. Thuiswinkel e-Academy streeft ernaar om dit jaar meer opleidingen binnen het hoger onderwijs ‘digital’ proof te maken, en uit te breiden naar nieuwe vakgebieden.

Onderwijsprogramma’s verrijken met nieuwe digitale competenties

Precies een jaar geleden zijn de eerste hbo-opleidingen gecertificeerd. Al deze opleidingen hebben ervoor gekozen zich dit jaar opnieuw te laten certificeren op basis van aangescherpte criteria. Jaarlijks worden namelijk de competenties aangepast aan de laatste innovaties in het werkveld, en worden opleiders getoetst op deze nieuwe competenties. Na de certificering faciliteert e-Academy verdere aansluiting met de praktijk. Zo wordt bemiddeld voor gastdocenten, praktijkcases en stage-opdrachten. Docenten worden drie keer per jaar uitgenodigd voor congressen in de e-commercesector om zo bij te blijven bij de laatste ontwikkelingen in de branche. 
Door de certificering krijgen docenten en opleidingen praktische handvatten en extra kennis over de markt. Ernst de Roos, Projectdocent Digital Marketing, HvA: “De certificering van onze afstudeerrichting Digital Marketing door e-Academy levert ons toegang tot relevante opdrachtgevers voor ons uitdagende onderwijsprogramma en -projecten. Ook gebruiken we de extra kennis, expertise en cases via seminars en webinars op het gebied van digital marketing. Met de certificering zijn we hierdoor in staat de afstudeerrichting goed aan te laten sluiten op het sterk veranderende werkveld”.

De eerste ‘e-Academy Graduates’ ontvangen hun certificaat

Nieuw dit jaar was de uitreiking van de eerste e-Academy studentencertificaten. De eerste lichting studenten die een gecertificeerde opleiding heeft afgerond, komt nu de arbeidsmarkt op. Studenten van de hogescholen Avans, Windesheim en Fontys die hun studie hebben afgerond, en de trainees van het online marketing traineeship van DPA en de Nieuwe Zaak ontvingen een certificaat. Door het volgen van een gecertificeerde opleiding voldoen de afgestudeerden aan de competenties die worden gevraagd in de e-businesspraktijk. Daarom mogen deze studenten zich naast hun bachelortitel ook ‘e-Academy Graduate’ noemen. Dit geeft studenten een streepje voor als ze gaan solliciteren in de e-commercebranche.
 

Over Thuiswinkel e-Academy

e-Academy is het actieprogramma van Thuiswinkel.org dat zorgt voor meer digitaal talent om in de groeiende behoefte van de e-business te voorzien. Samen met opleiders en het bedrijfsleven zorgt e-Academy voor meer digitaal toptalent en erkende e-businessprofessionals. Zo slaan we een brug tussen het onderwijs en de praktijk
Ga naar e-Academy.nl