12 augustus 2016

Logo’s weggooiwijzer nu ook voor e-commercesector

4 logo's van de weggooiwijzer: wikkel bij oud papier, pot in glasbak, blik bij restafval, verpakking bij drankenkartons

Via speciale nieuwe logo’s kan de e-commercesector haar klanten informeren over het scheiden van verpakkingsafval. De labels, die zijn opgenomen in de weggooiwijzer, zijn speciaal ontwikkeld voor de e-commercesector, zodat de verpakkingen op een juiste manier kunnen worden gescheiden door de consument.

Uit het brancheverduurzamingsplan, dat door Thuiswinkel.org samen met de markt is opgesteld, volgen doelstellingen die productverpakkingen voor 2018 moeten verduurzamen. Een van de doelstellingen is consumenten te informeren over de wijze waarop zij verpakkingen kunnen scheiden. Thuiswinkel.org heeft er, in samenwerking met het Kennisinstituut Verpakkingen, voor gezorgd dat er nieuwe logo’s voor de e-commercesector zijn ontwikkeld. Deze logo’s informeren de consument over de wijze waarop zij een verzendverpakking kunnen weggooien.

Het informeren van consumenten over scheiden van afval is niet verplicht. Wel vindt Thuiswinkel.org het belangrijk dat online retailers hun verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan de reductie van de milieu-impact. Verduurzamen van de verpakkingsindustrie kan echter niet alleen met behulp van de retailer. “Daar hoort ook een stukje verantwoordelijkheid van de consument bij”, vindt Margreeth Pape, adviseur logistiek en duurzaamheid bij Thuiswinkel.org.

Om de consument zijn verantwoordelijkheid te kunnen laten nemen, zal hij eerst goed moeten worden geïnformeerd. Daarom is het een goede zaak dat deze informatieve logo’s nu ook voor de e-commercesector zijn ontwikkeld. Als webshop kun je er zelf voor kiezen om van de logo’s gebruik te maken. Als je de weggooiwijzer-logo’s wilt gebruiken, kun je de drukwerkbestanden aanvragen door een e-mail te sturen naar .

Meer weten over de brancheverduurzamingsplannen? Lees hier verder of neem contact met ons op.