12 juli 2016

Digitale Agenda: vaardig en veilig vooruit

#DigitalSingleMarket met een cursor

‘Vernieuwen, vertrouwen en versnellen’. Dat is de ambitie van de Digitale Agenda die op 5 juli door Minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer werd gestuurd. Thuiswinkel.org is tevreden over de uitkomst van de agenda, waaraan wij tijdens diverse gesprekken met het Ministerie van EZ hebben meegewerkt. Wat gaat de agenda ons brengen en wat staat ons te doen?

Belangen webwinkel gehoord

Thuiswinkel.org ziet veel onderwerpen in de Digitale Agenda terugkomen die essentieel zijn voor een goed e-commerceklimaat, namelijk onderwijs, innovatie en digitale veiligheid. “Deze onderwerpen sluiten perfect aan op de voorwaarden die wij benoemden in ons verkiezingsprogramma Vaardig en Veilig Vooruit,” zegt Martijn Hos, directeur belangenbehartiging & beleid bij Thuiswinkel.org. Daarnaast benoemt de agenda acties om het ondernemerschap in Nederland te versterken en startende en groeiende ondernemers te laten profiteren. “De Agenda heeft dus invloed op een groot deel van onze achterban.”

Van plan naar resultaat

Thuiswinkel.org legt de focus de komende tijd op de onderwerpen onderwijs & ICT, veiligheid & vertrouwen, en ruimte voor ondernemers. Om van overheidsplannen naar bedrijfsresultaat te komen, zet Thuiswinkel.org in op de volgende acties:

  • Zorgen dat digital commercebedrijven mee gaan draaien als stagebedrijven en verzorgen van gastlessen bij onderwijsinstellingen.
  • Zorgen dat digital commercebedrijven kunnen profiteren van de cybersecurity-aanpak van het kabinet.
  • Aandacht vragen voor de rol van toezichthouders bij het creëren van een ongelijk speelveld voor ondernemingen, met het oog op het internationale karakter van de digitale economie.

Met eigen menskracht in Brussel en via Ecommerce Europe blijft Thuiswinkel.org betrokken bij de uitrol van de Digital Single Market-strategie in Europa.

Lees hier de hele Digitale Agenda van het Ministerie van Economische zaken. Meer weten? Neem dan contact op met Martijn Hos.