4 juli 2016

Webshops verplicht tot energiebesparende maatregelen

Bedrijven moeten maatregelen gaan nemen voor energiebesparing. Al in 2013 is in Nederland een energieakkoord gesloten dat uiteindelijk moet leiden tot het Europese streefdoel van een besparing van 20% van het energieverbruik in 2020. Waarom moet je hier nu mee aan de slag en wat moet je doen?

Energie-audits en verplichte besparing

De eerste pijler van het energieakkoord is energiebesparing. De acties hierbij gaan vooral over de naleving van de zogenaamde Energie Efficiency Richtlijn (EED) en de Nederlandse Wet Milieubeheer.

Volgens deze wetgeving moeten bedrijven energie-audits en kosten-baten analyses doen. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven al langer om energiebesparende maatregelen te nemen als deze maatregel zich binnen 5 jaar kan terugverdienen. Verdient de maatregel zich niet terug binnen 5 jaar, dan is er geen verplichting.

Je kunt hierbij denken aan:

  • gebruikmaking van zonnepanelen;
  • zuinigere verlichting of cv-installaties;
  • betere isolatie.

Handhaving en boetes

De wettelijke verplichtingen bestaan al sinds vóór de sluiting van het energieakkoord in 2013, maar zijn door beperkte handhaving lange tijd niet effectief gebleken. De energiebesparing blijft daarmee enorm achter bij het streefdoel voor 2020. Met extra budget gaan omgevingsdiensten daarom nu toch handhaven en kunnen ze vanaf halverwege 2016 boetes uitdelen.

Hulp met de MKB Energy CheckUp

VNO NCW heeft een speciale MKB Energy CheckUp in het leven geroepen, waarmee organisaties kunnen uitrekenen wat zij kunnen besparen. Ook kan eenvoudig vergeleken worden wat de verhouding is tussen het energieverbruik van jouw bedrijf in vergelijking met gelijksoortige andere bedrijven.