19 mei 2016

Uitgesproken: Vakantie in duigen

Ank van Heeringen bespreekt geschillen tussen webwinkels en consumenten

Ank van Heeringen profielfoto

De consument

We hebben een vakantie geboekt op een park met allerlei voorzieningen (animatie, winkeltje, restaurant, zwembad) in Frankrijk. Bij aankomst blijkt er van reservering geen sprake en worden we ondergebracht op een andere locatie. De eerste week op de ene plek, de tweede week op een andere plek. Beide plekken waren niet onze keuze en er waren geen voorzieningen. De ondernemer heeft alle gemaakte extra kosten vergoed. We kregen ook een verblijf op een park in Nederland aangeboden, maar daar hebben we geen gebruik van gemaakt. Wij eisen alsnog een vergoeding van € 350.

De ondernemer

Het is een fout geweest van het park en niet van ons. Na de melding is er samen met de consument gezocht naar een alternatief, maar dat was in de eerste instantie niet te vinden. Pas voor de tweede week is een park gevonden dat redelijk in overeenstemming was. Wij hebben de consument een vakantietegoedbon aangeboden van € 100.

De commissie

De vakantie is niet gelopen zoals de bedoeling was. Extra gemaakte kosten zijn vergoed. Welke vergoeding is nu nog passend voor wat mis is gegaan? Er is sprake van een tekortkoming in de uitvoering van de tussen de consument en de ondernemer gesloten overeenkomst. Hoewel dit niet rechtstreeks het gevolg is van een fout van de ondernemer, is deze wel aan hem toe te rekenen. De vergoeding van de extra gemaakte kosten is geen voldoende compensatie. Aan de eis van € 350 wordt tegemoet gekomen.

Mijn oordeel

Voor de twee weken huur heeft het gezin € 1250 betaald. Nog belangrijker lijkt mij de keuze voor het park en de voorpret die het gezin ongetwijfeld heeft gehad. Dan blijkt ter plekke in Frankrijk dat dit allemaal niet doorgaat en valt je vakantie in duigen. De wens van de consument voor de compensatie van € 350 vind ik allerzins billijk. Een alternatief aanbod dient immers gelijkwaardig te zijn. Van derving – zoals dat heet – van het reisgenot is zondermeer sprake. Een pleister op de zere wonde.

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbaak!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillen zoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Account kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases