14 april 2016

Aansluiten op eID met subsidie binnen handbereik

Persoon uitgebeeld in datatekens eID, oftewel elektronische identificatie, is een belangrijke ontwikkeling voor de online verkoop van producten en diensten. Het kan namelijk fraude verminderen en kosten besparen. Het Ministerie van Economische Zaken wil het bedrijven mogelijk maken om daar met Europese subsidie gebruik van te maken. Actuele ontwikkelingen zorgen ervoor dat consumenten zich straks met veilige en betrouwbare middelen bij online dienstverleners, waaronder webshops, kunnen identificeren. Meer weten en mee doen? Lees verder.

Minder fraude en besparing van kosten

Op termijn zou eID ondernemers een hoop kosten kunnen besparen, bijvoorbeeld doordat fraudegevallen zullen afnemen. Wanneer met voldoende zekerheid kan worden gesteld dat degene die de aankoop doet ook echt is wie hij zegt te zijn, ondervang je een groot deel van de betaal- en afleverproblemen. Ook kunnen klanten er straks voor kiezen hun identiteiten te koppelen aan bepaalde voorkeuren (denk aan betaal- en aflevermethoden). Daarmee zullen bestellen, betalen en afleveren in de toekomst steeds sneller en gemakkelijker moeten zijn. Eenvoudiger en meer bestellen =  meer conversie.

Ook identificatie over de grens

In Nederland zorgen ontwikkelingen als Idensys en iDIN al voor een toekomstig online identificatielandschap. Maar ook over de grens ligt het elektronisch identificeren van consumenten steeds meer binnen handbereik. Door middel van de eIDAS Verordening, die op 17 september 2015 in werking trad, moeten in ieder geval overheden van Europese lidstaten identificatiemiddelen van elkaar verplicht accepteren. Voor bedrijven geldt de verplichting tot het accepteren van eID’s niet, maar zij kunnen wel profiteren van het feit dat eID’s over de grens gebruikt kunnen worden. Deze verordening biedt daarom ook kansen voor het bedrijfsleven.

Subsidie voor eID

Voor niets komt de zon op en ondernemers zouden geen ondernemers zijn als ze geen vraagtekens hebben bij wat een technologische ontwikkeling precies voor ze kan betekenen. Daar kan ‘CEF’ een handje bij helpen. 'Connecting Europe Facility' (CEF), is een Europees instrument om groei, banen en concurrentie in Europa te stimuleren met behulp van van subsidie. Met de ‘CEF Telecom’ wordt gezorgd voor een interoperabele digitale infrastructuur om een betere interactie, zonder obstakels, tussen overheden, bedrijven en consumenten mogelijk te maken. En dus, voor grensoverschrijdend gebruik van eID.

Meer weten?

Op 23 mei 2016 organiseert het Ministerie van EZ een bijeenkomst om jou te informeren over de mogelijkheden om met subsidie van eID gebruik te kunnen maken. Dat kan door je aan te sluiten bij een eID makelaar (degene die de eID middelen van klanten met jouw webshop koppelt) die de subsidieaanvraag voor jou doorloopt. Wanneer een aanvraag bij de CEF wordt goedgekeurd komt de ontvangst en acceptatie van eID’s uit andere Europese landen dus binnen handbereik van jouw business!

Meer weten? Kom op 23 mei naar de bijeenkomst bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag, en laat je (gratis!) informeren.

Programma:

14:30 uur        Inloop
15:00 uur        Presentatie ‘eIDAS verordening; welke stappen zijn gemaakt’
15:20 uur        Presentatie ‘Mogelijkheden van eID’
15:40 uur        Koffie
15:55 uur        Presentatie ‘Praktische informatie subsidie aanvraag’
16:15 uur        Voorstellen Makelaars en technische vragen
16:30 uur        Vragen/borrel

Aanmelden? Stuur een email met je achternaam, voorletters en bedrijfsnaam aan Ruben Puylaert: ()