29 februari 2016

Focus op economische en contractuele vrijheid in debat geoblocking

Hamer op wetboek en europese vlag Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org willen dat Europese beleidsmakers rekening houden met het fundamentele recht op economische en contractuele vrijheid. Dit betekent dat bedrijven moeten kunnen beslissen om 1) niet te verkopen of leveren aan consumenten in een andere lidstaat of 2) in verschillende landen verschillende prijzen te hanteren.

Verkopers op afstand mogen consumenten niet discrimineren op basis van nationaliteit of verblijfplaats bij de toegang tot hun producten en/of diensten*. Ecommerce Europe roept Europese beleidsmakers op om er wel rekening mee houden dat differentiatie gebaseerd op locatie niet hoeft te betekenen dat de consument gediscrimineerd wordt. Het hanteren van verschillende prijzen of voorwaarden is wel toegestaan wanneer objectieve criteria dit verschil rechtvaardigen**.

De definitie van geo-blocking en hoe je ermee om moet gaan

Ecommerce Europe heeft een nieuw position paper gelanceerd en geeft daarin aan dat nieuwe wetgeving rond geo-blocking niet per se noodzakelijk is. Dat komt omdat ongerechtvaardigde praktijken ook tegengegaan kunnen worden door al bestaande wetgeving***. Mocht nieuwe wetgeving toch noodzakelijk zijn, dan verzoekt Ecommerce Europe de Europese Commissie om de wetgeving te baseren op een juiste definitie van geo-blocking, om er zo voor te zorgen dat alleen onrechtvaardige praktijken verboden worden.

Een nieuw wetgevingsvoorstel moet zich voornamelijk focussen op geo-blocking in strikte zin. Oftewel, het hanteren van voorwaarden die ervoor zorgen dat consumenten de website niet kunnen bezoeken zonder dat daar een rechtsgeldige reden voor is. Het is bijvoorbeeld niet rechtvaardig als de webshop volledig wordt geblokkeerd enkel op basis van de locatie van de consument, of wanneer een consument gedwongen omgeleid wordt zonder de keuze om terug te gaan naar de voorkeurswebsite. Ecommerce Europe vindt deze voorbeelden onrechtvaardig, tenzij de verkoper een legale reden heeft om ze toe te passen.

Ecommerce Europe vindt dat er géén sprake is van geo-blocking in strikte zin als een consument omgeleid wordt maar daarbij wél de mogelijkheid krijgt om terug te keren naar de voorkeurswebsite. Webshops geven namelijk meestal een omleiding om consumenten een betere of op maat gemaakte shopping experience te bieden, bijvoorbeeld door de website in de moedertaal of met de juiste valuta te tonen. Ecommerce Europe ziet dit als personalisatie en niet als discriminatie.

Differentiatie in prijs en voorwaarden gebaseerd op de locatie van de consument moeten gezien worden als rechtvaardig als ze bijvoorbeeld ingezet worden bij verschillende wet en regelgeving binnen Europa of om frauderisico voor online betalen te minimaliseren. Ecommerce Europe vraagt de Europese beleidsmakers om samen met de e-commercebranche duidelijke richtlijnen op te stellen zodat er meer duidelijkheid en zekerheid voor de webwinkelier komt. Dit zal vervolgens leiden tot meer cross-border verkopen.

Een verplichting om aan elke EU consument te verkopen?

Ecommerce Europe begrijpt dat de Europese Commissie overweegt om webwinkels te verplichten om producten/diensten te verkopen aan iedereen in de EU. Er moet echter wel rekening gehouden worden met de effecten die deze verplichting op de e-commercemarkt kunnen hebben. In de praktijk kan dit namelijk alleen werken als de verkoper het recht behoudt om ervoor te kiezen niet overal te leveren. De consument moet kunnen accepteren dat de producten alleen geleverd worden binnen de (lands)grenzen die de verkoper aangeeft. Ecommerce Europe is in ieder geval van mening dat het onmogelijk is om webwinkels te verplichten overal in de EU te moeten leveren.

Wil je meer lezen over de aanbevelingen van Ecommerce Europe over geo-blocking, lees dan de volledige position paper.

* zegt artikel 20 van de Dienstenrichtlijn.
** zegt artikel 20, lid 2, van de Dienstenrichtlijn.
*** het eerder genoemde artikel 20.2 van de Dienstenrichtlijn (het principe van non-discriminatie).

Over Ecommerce Europe

Logo van Ecommerce EuropeOm een vuist te kunnen maken op het gebied van wet- en regelgeving in Europa én te werken aan een positief ondernemersklimaat, heeft Thuiswinkel.org zich samen met 17 andere nationale belangenverenigingen verenigd in Ecommerce Europe. Ecommerce Europe vertegenwoordigt ruim 25.000 (web)winkels die online producten en/of diensten verkopen aan consumenten in Europa. Haar missie is om cross-border e-commerce te stimuleren door belangenbehartiging, netwerk, onderzoek en het verminderen van drempels.