18 februari 2016

Hoe de elektronische ID-kaart kan leiden tot meer conversie

Blog van Martijn Hos, directeur beleid en belangenbehartiging

Martijn Hos foto blog

Deze week overhandigde minister Plasterk de eerste elektronische identiteitskaart aan een inwoner van Den Haag. Met de kaart (en helaas een reader - waarom geen koppeling aan software op je smartphone?) kun je inloggen op websites van de overheid, bijvoorbeeld om belastingaangifte te doen. De kaart zou veiliger zijn dan DigiD, omdat je hem persoonlijk op moet halen en er geen wachtwoorden, die makkelijk te stelen zijn, per post verstuurd hoeven worden. Wat mij betreft is dit een goede stap in de richting van digitale veiligheid en vertrouwen!

Elektronische identiteitskaart wordt nu getest

500 Hagenezen zullen een half jaar lang proefdraaien met de elektronische identiteitskaart. Jammer dat ik niet meer in Den Haag woon, want ik had graag meegedaan met de pilot. Maar dit is gelukkig niet de enige test met digitale inlogmiddelen die nu loopt. Soortgelijke pilots lopen in Eindhoven en Groningen, maar dan met rijbewijzen in plaats van identiteitskaarten. Ook worden pilots uitgevoerd met private inlogmiddelen voor overheidsdiensten.

Digitale inlogmiddelen belangrijk voor e-commerce

Het is hopen dat de elektronische kaart snel in heel Nederland uitgerold kan worden. Veilig en betrouwbaar digitaal winkelen staat bij Thuiswinkel.org voorop. Daarom zijn dit soort initiatieven ook voor onze sector belangrijk, omdat het leidt tot minder fraude en meer vertrouwen. Wij vragen de overheid dan ook met klem om de digitale identiteitskaart ook in het private domein beschikbaar te maken. Omdat dit voor veel retailers van belang is, hebben we ons rond dit standpunt verenigd met Detailhandel Nederland, ANVR en INretail. Eind februari praten we verder met het Ministerie van EZ en Nederland ICT.

Vanuit de e-commercesector hebben we, naar mijn mening, bescheiden wensen;

-    De online identificatiemiddelen moeten het vertrouwen van de consument voorop stellen.
-    Ze moeten veilig en betrouwbaar zijn en privacy waarborgen.
-    Identiteits- en afleverfraude moeten koste wat kost voorkomen worden.
-    De kosten die aan de webwinkel of de consument worden doorberekend mogen niet hoger liggen dan de kosten die het ontwikkelen van het product met zich meebrengen.

Gebruiksgemak voor de consument en one-click buy zijn hierbij mooie bijkomstige voordelen. En hoe minder fraudegevoelig ze zijn, hoe meer vertrouwen de consument in de digitale ID-kaarten heeft, hoe meer conversie dat webwinkels zal opleveren.

Kunnen twee eID-middelen naast elkaar bestaan?

Ook de banken werken hard aan een zogenaamd eID-middel. Naast Idensys is naar verwachting iDIN, de inlogdienst aangeboden door banken, in de loop van 2016 beschikbaar. Zeker voor de e-commercesector ziet Thuiswinkel.org hier (met het oog op het eerder genoemde gebruiksgemak en one click buy) een goede toekomst.

Maar voor zowel de oplossing van de banken als van de overheid geldt: Het is essentieel dat webwinkels geen last en onnodige meerkosten ervaren door het bestaan van twee identificatiestelsels in Nederland. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij met hun gekozen middel, welke van de 2 dat ook is, overal terecht kunnen - en webwinkels moeten de garantie hebben dat aansluiting op één stelsel een maximaal bereik garandeert. Dit zal zorgen voor maximale conversie tegen minimale kosten.

Foto Martijn Hos

Auteur: Martijn Hos

Sinds september 2010 is Martijn Hos directeur beleid & belangenbehartiging bij Thuiswinkel.org. Hij is verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan de overheid, politiek en stakeholders over online retail. De nadruk hierbij ligt op thema’s als consumentenrecht, betalingsverkeer, privacy, veiligheid, logistiek en duurzaamheid. Hiervoor was hij werkzaam in verschillende functies bij VNO NCW. Voor vragen kun je mailen naar