21 december 2015

Terugbetaling in rekening gebrachte leverkosten bij herroeping

Léon Mölenberg vertaalt de wet

voorzittershamer

Artikel 6:230r BW stelt dat de verkoper, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring van de consument, alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten, moet terugbetalen.

Als de verkoper niet zelf de spullen terughaalt, mag hij met terugbetalen wachten totdat hij de zaken heeft terug ontvangen of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de zaken heeft verzonden. In het laatste geval moet de verkoper terugbetalen óók al heeft hij de zaken nog niet terugontvangen. Is de verkoper te laat met terugbetalen, dan is deze van rechtswege in verzuim en kan de consument aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente over het te laat terugbetaalde bedrag. 

De wet stelt nadrukkelijk dat naast de koopprijs alle in rekening gebrachte kosten (aflever-, boekings-, reserverings-, administratie-, bezorg- of betalingskosten) die voor het geretourneerde product in rekening zijn gebracht, moeten worden terugbetaald. Dat betekent dat indien meerdere zaken zijn geleverd en de consument slechts een gedeelte daarvan terugstuurt, alleen de (aflever)kosten terugbetaald hoeven te worden die voor het teruggestuurde deel in rekening zijn gebracht. Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de ondernemer niets hoeft terug te betalen als hij voor het totale pakket dezelfde (aflever)kosten in rekening heeft gebracht als hij voor de levering van slechts één product in rekening zou hebben gebracht en de koper maar één product heeft teruggestuurd.

De wet maakt slechts één uitzondering: wanneer de consument heeft gekozen voor een andere (duurdere) methode van levering dan de normale, bijvoorbeeld een spoedlevering, hoeft de verkoper slechts de kosten van een standaardlevering terug te betalen. De kosten van het terugsturen zijn in principe voor rekening van de klant.

Léon Mölenberg

Auteur

Léon Mölenberg, senior beleidsmedewerker bij Thuiswinkel.org & Ecommerce Europe.