14 december 2015

Uitgesproken: Kwijtgeraakte data op opslagsysteem - wie draait er op voor de kosten van terughalen?

Ank van Heeringen bespreekt geschillen tussen webwinkels en consumenten

Foto van Ank van Heeringen

Een NAS-server is kapot met dataverlies tot gevolg. De consument wil dat de ondernemer bij de noodzakelijke reparatie binnen de garantietermijn verantwoordelijk is voor recovery van gegevens en programma’s die op het product opgeslagen zijn. De ondernemer acht zich daar echter niet verantwoordelijk voor. De ondernemer biedt aan om het apparaat onder garantie te repareren, maar negeert de ontstane schade (de kosten voor recovery van gegevens en programma’s). Volgens de ondernemer dient de consument daar zelf voor op te draaien.

De consument

De consument legt uit dat dit apparaat juist is gekocht op het advies van de verkoper omdat het apparaat over twee hardeschijven beschikt. Op die manier is op eenvoudige wijze een back-up van de opgeslagen data te maken. Maar omdat het apparaat niet meer uit te lezen is, is ook de back-up niet meer beschikbaar. 

De consument verlangt dat de ondernemer ook zorgdraagt voor het veiligstellen van de op het apparaat opgeslagen data of de kosten vergoedt voor het veiligstellen daarvan. 

De ondernemer 

Een consument die gebruikmaakt van een opslagsysteem zoals een externe hardeschijf dient zelf te zorgen voor een back-up van belangrijke gegevens. De consument heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd waardoor het maken van een back-up redelijkerwijs niet van hem mocht worden gevergd. Ook maakt de consument nergens duidelijk wat nu precies zijn schade is.

Het verlies van data kan volledig aan de consument worden toegerekend. 

Bij reparatie van de apparatuur van de consument is verlies van data onvermijdelijk, omdat herstel door middel van vervanging van de hardeschijf de meest aangewezen wijze van herstel is. Wij zijn gehouden het defecte product te herstellen of te vervangen, behoud van data hoort daar niet bij. 

De commissie

Het beroep op de garantie staat niet ter discussie. Het gaat om de vraag of recovery van data op een apparaat voor rekening komt van de consument of van de ondernemer. 

De commissie gaat uit van garantie op het gekochte apparaat: bestemd voor opslag van data. Apparaten die data dragen kunnen vastlopen, crashen en dus kapot gaan. Het kan dan noodzakelijk zijn om deze data terug te halen, eventueel door een daarin gespecialiseerd bedrijf. De consument mag echter niet verwachten dat de garantie op hardware ook inhoudt dat de consument gevrijwaard is voor problemen met de data, en dat deze eventueel voor rekening van de ondernemer teruggehaald moet worden. Zo ver strekt de garantie op een apparaat niet. Dit is immers niet expliciet tussen partijen overeengekomen. Daarnaast merkt de commissie op dat er geen sprake is van verlies van data maar van een belemmerde toegang tot die data. Het zich weer toegang verschaffen tot de data ligt in de risicosfeer van de consument. De klacht is ongegrond. 

Mijn oordeel

De commissie stelt dat er op de verkoper van hardware geen bijzondere zorgplicht rust als het over het terughalen van data gaat. Ook bij de opdracht tot reparatie is daar geen uitdrukkelijke opdracht voor gegeven. De ondernemer of de leverancier heeft ook niet aangegeven om daar voor te zorgen. 

Kortom het ligt in de volledige risicosfeer van de gebruiker van de data, de consument dus, om zich weer toegang te verschaffen tot de data. 

Deze uitspraak geeft duidelijkheid over de aansprakelijkheid voor het verlies van data bij een mankement aan een opslagsysteem. Helder en duidelijk. Fijn voor onze leden! 

Zorg dat je voorbereid bent, check onze juridische vraagbaak!

Foto van bureau met telefoon en beelscherm met de website van de geschillencommissie

Thuiswinkel.org heeft voor haar leden uitspraken van de geschillencommissie verzameld en via een handige zoekmodule als vraagbaak beschikbaar gemaakt! Wil je als webwinkel weten wat de commissie heeft besloten over juridische meningsverschillen m.b.t. levering, herroepingsrecht, schadevergoeding, incassokosten, beschadigde producten én meer? In onze geschillen zoekmachine kun je zoeken op gegronde, ongegronde en gedeeltelijk gegronde geschillen in combinatie met méér dan tien onderwerpen. Hierdoor vind je supersnel een uitspraak die jou helpt bij het vormen van jouw eigen verweer. 

Heb je daarna nog juridische vragen? Neem dan contact op met onze jurist Ank van Heeringen door een mail te sturen naar .

Na inlog op Mijn Account kunnen leden zich gratis verdiepen in cases van mede-webwinkeliers:

Zoek in juridische cases