11 december 2015

Nieuwe richtlijnen succesvolle eerste stappen richting cross-border e-commerce

Vlaggen van Europa

De Europese Commissie is deze week met twee voorstellen voor regels gekomen om cross-border e-commerce makkelijker te maken voor zowel webwinkels als consumenten. Samen moeten deze richtlijnen ervoor zorgen dat enkele belangrijke regels overal in de EU van toepassing zijn. Dit gaat volgens de commissie leiden tot meer grensoverschrijdende verkopen.

De commissie stelt twee richtlijnen voor: één voor digitale inhoud - zoals games, muziek, streamingdiensten, televisie on demand - en een andere voor producten. Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe zijn blij met de eerste stappen richting een gelijk en transparant speelveld voor online retailers in heel Europa, maar zien nog wel ruimte voor verbetering. Deze richtlijnen zullen dan ook onderwerp blijven van overleg tussen de beide belangenverenigingen en Europese instituties in Brussel.

De richtlijn voor de verkoop van digitale content

Voor Nederlandse bedrijven die aan de consument online digitale inhoud leveren en goederen verkopen, gelden overal in de EU dezelfde regels rond verbintenissenrecht. Deze richtlijn zorgt voor meer rechtszekerheid en creëert een bedrijfsvriendelijk klimaat. De richtlijn geldt voor alle verkoop op afstand, maar ook voor offline verkoop en voor zowel nationale als cross-border verkoop.

Wat gaat de richtlijn inhouden en wat zijn de gevolgen voor webwinkeliers?

  1. Als een digitaal product een defect vertoont, moet de verkoper daarvoor een oplossing bieden. Als het probleem niet wordt verholpen, heeft de koper het recht om zijn geld terug te krijgen. Voor dergelijke defecten is er geen tijdslimiet aan de aansprakelijkheid van de leverancier, omdat digitale inhoud, in tegenstelling tot goederen, niet slijt.
  2. Wanneer de digitale inhoud gebreken vertoont, is het niet langer aan de consument om te bewijzen dat deze gebreken al aanwezig waren op het moment van levering, maar aan de leverancier om te bewijzen dat dit niet het geval was.
  3. Consumenten hebben het recht langlopende contracten na 1 jaar te beëindigen en bovendien om de overeenkomst te beëindigen wanneer de leverancier tijdens de looptijd van het contract belangrijke wijzigingen aanbrengt in de digitale content.

De richtlijn over de verkoop op afstand van producten (roerende zaken)

Bij de verkoop van goederen kunnen bedrijven besparen op de kosten die ze nu moeten maken om zich in elke lidstaat waar ze iets verkopen aan te passen aan het plaatselijke verbintenissenrecht. Deze richtlijn geldt voor alle verkoop op afstand - niet voor stationaire offline verkoop (mortar and bricks) – en geldt voor zowel nationale als cross-border verkoop.

Wat gaat de richtlijn inhouden en wat zijn de gevolgen voor webwinkeliers?

  1. In Nederland is het zo dat een consument die binnen 6 maanden om herstel van een product met gebreken vraagt, niet hoeft te bewijzen dat de gebreken reeds aanwezig waren op het moment van levering; het is aan de verkoper om het tegendeel te bewijzen. De periode waarin de bewijslast wordt omgedraaid, wordt nu naar twee jaar gebracht.
  2. De wettelijke garantieperiode wordt in heel Europa voor verkoop op afstand naar 2 jaar gebracht, ongeacht het type product en de verwachte levensduur daarvan.
  3. Consumenten verliezen niet langer hun rechten als zij de verkoper niet binnen een bepaalde tijdsduur van een gebrek in kennis stellen, zoals momenteel in Nederland nog het geval is.
  4. Als de verkoper niet is staat is een product met gebreken te repareren of te vervangen, of nalaat dit te doen, heeft de consument ook in het geval van kleine gebreken het recht om het contract te beëindigen en het betaalde bedrag terug te eisen.

Wat kunnen de nieuwe regels opleveren?

Deze regels moedigen consumenten aan om ook online te kopen in andere EU-landen, omdat ze tegen minder drempels aanlopen. Hierdoor ontstaat volgens de factsheet van de Europese Commissie een potentiële markt van 70 miljoen online cross-border kopers en een toename van het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met € 132 miljoen.

Wat vinden Thuiswinkel.org en Ecommerce Europe hiervan?

Hoewel Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org in essentie tevreden zijn met de nieuwe richtlijnen, zijn er ook enkele gemiste kansen. Zo zouden de belangenverenigingen graag zien dat de richtlijn over verkoop van producten ook geldt voor offline verkoop, zodat shops via verschillende kanalen op dezelfde manier kunnen verkopen zonder tegen afwijkende regelgeving aan te lopen. Daarnaast moet de regeling voor verkoop van diensten gelijk worden getrokken, zodat er geen onderscheid meer is tussen de verkoop van producten en diensten.

De belangenverenigingen vinden het ook belangrijk dat er wel een beperkte periode komt waarin de consument een gebrek moet melden aan de verkoper. Ten slotte hebben Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org twijfels bij het voorstel dat de keuze voor het soort oplossing van het gebrek (herstel, vervanging, geld terug) bij de consument ligt. Praktischer, en goedkoper, zou zijn om deze keuze initieel bij de verkoper te leggen.

De verwachting is dat regels op zijn vroegst over een jaar worden vastgesteld. Vervolgens kan het nog twee jaar duren voordat de richtlijnen zijn geïmplementeerd. Wij doen ondertussen mee in de discussie en onderhandelingen omtrent deze richtlijnen.

Lees het persbericht dat Ecommerce Europe onlangs heeft uitgestuurd.