9 december 2015

Vervolg Project Duurzaam Verpakken in Nederlandse e-commerce

duurzaam verpakken doos

Een paar maanden geleden heeft Thuiswinkel.org een brancheverduurzamingsplan verpakken (een verplichting vanuit de Raamovereenkomst Verpakken) gepubliceerd, waarin de e-commercesector doelen heeft gesteld om de milieu-impact van verzendmaterialen te verminderen. Nu zoekt Thuiswinkel.org hulp bij de tweede fase van het project.

Verzamelen 'best practices' duurzaam verpakken

Als volgende stap van het brancheverduurzamingsplan wil Thuiswinkel.org het voor haar leden makkelijker maken om te werken met duurzame materialen. Hiervoor is Thuiswinkel.org een project gestart om een handleiding ‘duurzaam verpakken’ te ontwerpen waarin de ‘best practices’ voor de sector worden beschreven. Deze handleiding wordt opgesteld in samenwerking met specialisten uit de Nederlandse papier- en kartonindustrie (brancheorganisatie VNP) en ondersteund door verpakkingsconsultants van Partners for Innovations en diverse verpakkingsbedrijven. Financiering wordt verzorgd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Haalbare oplossingen met behulp van leden, fulfilmentbedrijven en business partners

Voor de totstandkoming van deze handleiding hebben wij de input nodig van zowel leden, fulfilmentbedrijven als business partners uit de verpakkingsindustrie. Veel input van webwinkels en de industrie zal helpen om problemen in kaart te brengen en te komen tot haalbare oplossingen.

Ben je geïnteresseerd in goede verpakkingsoplossingen voor het versturen van pakketjes? Of heb je ideeën voor duurzame verpakkingen die je wilt delen? Zo ja, dan zal de verpakkingsconsultant telefonisch contact met je opnemen om enkele vragen te stellen over verpakkingsproblemen en/of oplossingen.