28 oktober 2015

Online identificeren via je bank

Digitaal hoofd van een persoon met allemaal data Binnenkort wordt het voor consumenten mogelijk zich online te identificeren via hun bank, kondigde Betaalvereniging Nederland vorige week aan. Met inlogmiddelen van hun eigen bank kunnen consumenten straks bij verschillende online dienstverleners, zoals verzekeringsmaatschappijen, overheden en webwinkels terecht. Vanuit ShoppingTomorrow bleek de behoefte aan dit middel eerder al zeer groot. Veilige en betrouwbare online identificatie kan namelijk zorgen voor een afname van fraude en kan bijdragen aan gemakkelijke en veilige transacties. Thuiswinkel.org juicht het initiatief van de banken daarom ook toe. 

Sneller en makkelijker bestellen

Vanaf begin 2016 zal er veel mogelijk zijn op het gebied van online identificatie. Naast de banken gaat het eID Stelsel, genaamd Idensys, eind dit jaar nog met pilots van start. Ook hier worden de elektronische identificatiemiddelen aangeboden door diverse private dienstverleners. Beide initiatieven maken het mogelijk met hetzelfde middel in te loggen bij meerdere verschillende diensten. Consumenten zullen dan niet meer voor elke dienst een ander inlogmiddel en wachtwoord nodig hebben. Met het integreren van betaalmethoden kan dit vervolgens leiden tot sneller en gemakkelijker bestellen. Tevens kan eID ervoor zorgen dat betaal- en afleverfraude, maar ook identiteitsfraude, beter kan worden tegengegaan.

Bereik, gebruiksgemak en acceptabele kosten

Vooralsnog lijkt het erop dat Idensys en het identificatiemiddel van de banken straks naast elkaar zullen bestaan. “Zolang we waken voor ingewikkelde procedures en onnodige meerkosten om de webwinkel aan te sluiten op verschillende inlogsystemen hoeft dat geen probleem te zijn”, zegt Elaine Oldhoff, adviseur ePrivacy & eID bij Thuiswinkel.org. Liefst willen consumenten straks overal van hun middel gebruik kunnen maken. Webwinkels willen op hun beurt alle consumenten kunnen bereiken. Alle middelen onderbrengen in één stelsel kan daarvoor de oplossing zijn. Wanneer webwinkels maar op 1 makelaar aan hoeven te sluiten, zal het gebruiksgemak en het bereik van alle middelen vergroten. Of de stelsels met elkaar integreren is voorlopig nog niet bekend.

Pilots met consumenten

De eerste pilots waarin klanten zich met de inlogmiddelen van hun bank online kunnen identificeren bij andere organisaties, starten begin 2016 onder regie van Betaalvereniging Nederland. De eerste pilots worden gehouden met een verzekeringsmaatschappij en met de Belastingdienst. Ook met andere bedrijven en instellingen kunnen volgend jaar pilots worden uitgevoerd.