26 oktober 2015

Onjuiste vermelding van beschikbaarheid wordt mogelijk gezien als een oneerlijke handelspraktijk

Léon Mölenberg vertaalt de wet

Voorzittershamer

Iedere ondernemer weet dat consumenten eerder tot aankoop zullen overgaan als hij weet dat het gewenste product of de dienst nog maar beperkt voorradig is. Onjuiste mededelingen over de voorraad kunnen de consument snel op het verkeerde been zetten. Hierdoor kan hij besluiten een aankoop te doen, terwijl hij daar eigenlijk nog wat langer over had willen nadenken.

Een (onjuiste) mededeling omtrent de beschikbaarheid van het product of de dienst die een gemiddelde consument misleidt of kan misleiden wordt daarom gezien als een oneerlijke (en dus verboden) handelspraktijk (artikel 6:193 BW).

In Duitsland hebben enkele aanbieders daar onlangs mee te maken gehad. Bijvoorbeeld het geval dat nu nog onder de rechter is. Het betreft een bekende schoenen- en fashionverkoper die wordt verweten dat ze standaard aangeven dat er nog drie producten op voorraad waren terwijl dat er in werkelijkheid veel meer bleken te zijn. Ze hebben hun mededelingen inmiddels aangepast, zodat de consument geen onjuiste mededelingen over de voorraad ontvangt.

Léon Mölenberg

Auteur

Léon Mölenberg, senior beleidsmedewerker bij Thuiswinkel.org & Ecommerce Europe.