2 oktober 2015

Verzetten tegen een nieuwsbrief?

Plaatje met een envelop (nieuwsletter)

Commerciële mailings komen veel voor. Webwinkels versturen nieuwsbrieven waarin geprobeerd wordt klanten terug te lokken naar de webwinkel. Normale reclame, mits er aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. Indien die eisen niet in acht worden genomen kan een commerciële mailing veranderen in spam. En overtreding van het spamverbod kan resulteren in flinke boetes. Maar wat is wel spam en wat niet?

Spam is het ongevraagd toesturen van commerciële mails en is niet toegestaan. Gelukkig kun je dit makkelijk oplossen door bezoekers om toestemming te vragen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een leeg vakje aanvinken, waarmee ze expliciet aangeven de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Geen toestemming nodig van bestaande klanten?

Om een nieuwsbrief naar klanten - dus mensen die eerder iets in de webwinkel gekocht hebben - te sturen, is echter geen toestemming nodig. Het is toegestaan om klanten een nieuwsbrief te sturen met daarin reclame voor soortgelijke producten, zonder dat ze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Daar is echter een ‘maar’ aan verbonden.

Hoe kun je je ‘verzetten’?

Voordat de nieuwsbrief naar bestaande klanten gestuurd mag worden, dient de klant de mogelijkheid gehad te hebben om zich te verzetten tegen het ontvangen van de nieuwsbrief. De klant moet dus ergens aan kunnen geven geen nieuwsbrief te willen ontvangen. Dit alles vloeit voort uit artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet:
Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens.

Het stuk na de ‘mits’ beschrijft de mogelijkheid tot verzet. Die mogelijkheid moet duidelijk, uitdrukkelijk en gemakkelijk geboden worden. Dat kan bijvoorbeeld door: 

  • Het uitvinken van een vakje met de tekst ‘Ja ik wil graag een nieuwsbrief ontvangen’.
  • Het aanvinken van een vakje met de tekst ‘Nee ik wil geen nieuwsbrief ontvangen’. 
  • Een andere creatieve oplossing is een opmerkingenveld in het bestelproces met daarbij de aantekening dat klanten in het opmerkingenveld kunnen aangeven dat ze geen nieuwsbrief wensen te ontvangen.

Wees niet te vroeg, en maak het makkelijk

De mogelijkheid tot verzet bieden bij het aanmaken van een account is mogelijk, maar lijkt mij wat vroeg. Indien een bezoeker een account aanmaakt bij een webwinkel heeft de bezoeker nog niets gekocht. Gelet op bovenstaand artikel is het daarom nog niet toegestaan om de bezoeker een nieuwsbrief te sturen.

Een andere variant op de mogelijkheid tot verzet is de mededeling in het bestelproces dat de klant door middel van het sturen van een e-mail naar zich kon verzetten tegen het ontvangen van een nieuwsbrief. Naar mijn idee is dit onvoldoende om aan te merken als mogelijkheid tot verzet. Het is duidelijk en het is uitdrukkelijk, maar het is niet gemakkelijk. Uiteraard is het gemakkelijk om een e-mail te sturen, maar er zijn te veel handelingen nodig. Ik moet als klant uit het bestelproces ‘stappen’ om een e-mail op te gaan stellen.

Deze vorm van spam zal niet hoog op het prioriteitenlijstje van de ACM staan. Maar bij genoeg klachten via Spamklacht.nl kan de ACM wel degelijk boetes uitdelen.  

Peter Kager

Auteur: Peter Kager, juridisch adviseur bij ICTRecht

Als juridisch adviseur staat Peter opdrachtgevers bij op het gebied van privacy, cookies, e-commerce, consumentenrecht en webdevelopment. Hoewel het juridische aspect hierbij centraal staat, maakt Peter dagelijks de koppeling met de praktische kant door het opstellen van adviezen en overeenkomsten, het begeleiden van samenwerkingen en het geven van trainingen en lezingen.
Geef uw mening