1 juli 2015

Nieuwe Richtlijn: pas je Algemene Voorwaarden voor 9 juli 2015 aan

Hamer op wetboek en Europese vlag op achtergrond

Vanaf 9 juli 2015 mogen Nederlandse consumenten een geschil met een webwinkel voorleggen aan de Geschillencommissie tot 1 jaar nadat zij de klacht hebben ingediend bij de webwinkel. Deze wijziging komt door de nieuwe Europese Richtlijn die op 9 juli in werking treedt.

Wat gaat er veranderen en waarom?

De Europese Richtlijn zorgt in iedere lidstaat voor een laagdrempelig systeem voor geschiloplossing in consumentenzaken. Hierdoor hebben consumenten straks 12 maanden de tijd om een Geschillencommissie in te schakelen. Daarbij wordt gerekend vanaf de dag dat zij hun klacht hebben ingediend bij de ondernemer. Als webwinkel moet je daarvoor wel eerst 4 weken de tijd hebben gekregen om op de klacht te reageren. De klacht is dus nog niet vatbaar voor de geschillenregeling voordat deze 4 weken verstreken zijn. 

Klachten en geschillen, hoe zit dat?

  • Wanneer je als webwinkel een klacht ontvangt, moet je hier binnen 14 dagen op reageren. Als je een langere verwerkingstijd nodig hebt, dan meld je dit, inclusief tijdsindicatie, binnen deze 14 dagen aan de consument.
  • Is de klacht niet binnen 4 weken opgelost? Dan mag de consument in principe gebruikmaken van de Geschillencommissie. Wel kunnen de webwinkel en de consument er natuurlijk voor kiezen het geschil ook nog na deze 4 weken samen op te lossen.
  • Als je er samen niet uitkomt, dan kan de consument de Geschillencommissie benaderen tot 12 maanden nadat hij de klacht bij de webwinkel heeft ingediend.
  • In de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel vragen we de consument om het inschakelen van de Geschillencommissie eerst bij de webwinkel te melden, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Wat moet ik doen?

Door deze nieuwe regel moeten de Algemene Voorwaarden op jouw website uiterlijk op 9 juli 2015 zijn aangepast. Per 1 juli 2015 worden de nieuwe regels al opgenomen in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Leden van Thuiswinkel.org kunnen hun Algemene Voorwaarden vanaf dat moment (opnieuw) genereren met behulp van de Algemene Voorwaarden Generator

Wat doet Thuiswinkel.org?

Thuiswinkel.org vindt dat de Geschillencommissie, ondanks de termijnen, voor iedere zaak een goede afweging moet maken om te beoordelen of het redelijk is een klacht na een bepaalde termijn nog in behandeling te nemen. Thuiswinkel.org ziet erop toe dat dit gebeurt. Om te voorkomen dat webwinkeliers voor verrassingen komen te staan is nu, in overeenstemming met de Consumentenbond, in de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel opgenomen dat de consument bij voorkeur eerst aan de ondernemer meldt dat hij het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie. 

Vul de Algemene Voorwaarden Generator nu in via Mijn Account!