8 juni 2015

Europees webwinkelkeurmerk zal grenzen vervagen

Europese vlaggen

Verschillen in wet en regelgeving, belastingen en een gebrek aan een pan-Europees betaalsysteem zijn de belangrijkste barrieres voor cross border e-commerce. Om deze barrieres tegen te gaan, lanceert Ecommerce Europe een internationaal keurmerk. Dat onthulde de koepelorganisatie voor online retailing tijdens de Annual Conference in Barcelona. Dit keurmerk wordt ook beschikbaar gesteld aan de leden van Thuiswinkel.org.

Ecommerce Europe heeft onderzoek gedaan naar de drempels van verkopen over de grens. François Momboisse, president van Ecommerce Europe, gaf aan dat het onderzoek ‘Barriers to Growth’ de eerste stap is naar een beter cross border e-commerce klimaat in Europa. “Het is nu het moment voor online retailers, beleidsmakers, leveranciers en consumenten om samen te werken en alle grenzen van online shopping weg te nemen,” aldus Momboisse.

Europees keurmerk

Een van de stappen die Ecommerce Europe onderneemt is het lanceren van een pan-Europees keurmerk voor webwinkels. Dit keurmerk zal cross-border e-commerce stimuleren door een betere bescherming van consumenten en webwinkeliers. Dat kan bijvoorbeeld door één Europese set met voorwaarden te creëren en deze voorwaarden duidelijk te communiceren middels het keurmerk. Vanaf september 2015 wordt het keurmerk in Europa uitgerold. Omdat Thuiswinkel.org is aangesloten bij Ecommerce Europe, mogen haar leden het keurmerk te zijner tijd gaan voeren.

Barriers to Growth

Uit het onderzoek naar verkopen over de grens blijkt dat de belangrijkste uitdagingen liggen bij verschillende wet en regelgeving, een gebrek aan transparantie bij leveringen en verschillen in belastingen en btw. Daarnaast is er grote vraag naar een pan-Europees online betaalsysteem. Retailers en consumenten hebben juridische zekerheid nodig, onder andere op het gebied van gegevensbescherming, leveringsvoorwaarden, etc.

Download het hele rapport