23 januari 2015

Geschillencommissie in 2015: verbeteringen en kosten

Logo van de Geschillencommissie Zorgvuldig om gaan met geschillen is altijd belangrijk geweest. Sinds juli 2014 is de procedure verbeterd. Thuiswinkel.org krijgt voortaan een vooraankondiging van de Geschillencommissie wanneer een nieuw geschil voorkomt. Onze jurist Ank van Heeringen neemt contact op met het lid en geeft gratis juridisch advies. Dit heeft ertoe geleid dat in 2014 webshops beter voorbereid  (kunnen) zijn voor het geschil en dat er minder klachten voorgelegd zijn aan de commissie. 

Kosten Geschillencommissie

Helaas nemen de kosten van de Geschillencommissie jaarlijks fors toe. Om kosten te besparen heeft het bestuur van Thuiswinkel.org daarom besloten om vanaf heden een deel van de kosten door te berekenen aan leden die betrokken zijn bij een geschil. Er worden alléén kosten in rekening gebracht als een klacht geheel of ten dele gegrond is verklaard. De hoogte daarvan wordt mede bepaald of een lid al dan niet verweer heeft gevoerd en ter zitting is verschenen. Is de klacht van de consument ongegrond, dan worden er geen kosten aan het lid in rekening gebracht.
Daarnaast is besloten om het klachtgeld dat de consument moet betalen te verhogen.

Kostenberekening

Klacht i s ongegrond*

Klacht is ten dele gegrond**

én er is wel verweer gevoerd

Klacht is (ten dele) gegrond**

én er is geen verweer gevoerd

Klacht is gegrond**

én er is verweer gevoerd

Klacht is (ten dele) gegrond**

én er is geen verweer gevoerd

én lid was ook niet op de zitting

Geen kosten

125,00

225,00

250,00

400,00

Uitzondering: wanneer de uitspraak van de Geschillencommissie van toegevoegde waarde is voor de hele branche (bijvoorbeeld bij een principekwestie), kan Thuiswinkel.org besluiten om toch géén kosten in rekening te brengen. 

*Ongegrond: consument krijgt geen gelijk in het geschil

**Gegrond: consument krijgt gelijk in het geschil

Over de Geschillencommissie 

Wanneer er onderling geen oplossing bereikt wordt, heeft de consument de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel. De uitspraak van de Geschillencommissie geldt voor beide partijen en dient dus altijd te worden nagekomen.