17 februari 2015

CBS: 10 procent groei omzet webwinkels in 2014

De nieuwste cijfers van het CBS laten zien dat postorderbedrijven en internetwinkels bijna 10 procent meer omzet realiseerden dan in 2013. Daarmee nam de omzet ongeveer even sterk toe als in de twee voorgaande jaren. In december was de omzet zelfs 15 procent hoger dan in de laatste maand van 2013. Dit is de grootste omzetstijging van de afgelopen 12 maanden.

 
Dit blijkt uit cijfers die het CBS onlangs publiceerde.

 

Histogram omzetontwikkeling postorderbedrijven en internetwinkels