4 februari 2015

Digitale economie prioriteit Nederlands voorzitterschap

Toetsenbord Europa

Het versterken van de digitale economie wordt een prioriteit van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Volgens Thuiswinkel.org biedt de focus aan webwinkels: ruimte voor innovatie, groei en betere regels.

Het kabinet vindt dat innovatie de sleutel moet gaan vormen voor duurzame groei en vernieuwing. De digitale economie speelt daarin een belangrijke rol. Dat blijkt uit een brief (pdf) die de Minister van Buitenlandse Zaken verzond aan de Tweede Kamer. Thuiswinkel.org is blij met de focus en inzet om het webwinkels in Europa makkelijker te maken.

Groei door innovatie en betere regels

De inzet van het kabinet is simpel; aansluiten bij de Europese hoofdzaken. Een van die hoofdtaken is te komen tot innovatie, duurzame groei en banen. De innovatie-agenda van de EU kan alleen worden gerealiseerd als aan belangrijke randvoorwaarden wordt voldaan, namelijk het wegnemen van praktische en juridische drempels in de interne markt. Zo kan ook de digitale economie verder groeien is de gedachte. Nu al leveren Nederlandse webwinkels veel nieuwe banen op.

Wegnemen drempels e-commerce

Zodra Nederlandse webwinkels besluiten om te gaan exporteren, ervaren zij nu al drempels in Europese regelgeving. BTW-problemen zijn daarvan een actueel voorbeeld. Vice-president Andrus Ansip gaat de barrières in de digitale interne markt wegnemen, zo is de belofte. Ecommerce Europe en Thuiswinkel.org gaan de Eurocommissaris helpen bij het inventariseren van deze drempels.

Het Nederlandse voorzitterschap gaat in op 1 januari 2016. Het is voor de twaalfde keer dat Nederland de EU leidt.