7 oktober 2014

Thuiswinkel.org blij met goedkeuring cookiewet door Tweede Kamer

Afbeelding van koekjes bij een laptop De wijziging van de cookiewet is vandaag aangenomen in de Tweede Kamer. Hiermee hoeft er in de toekomst geen toestemming meer te worden gevraagd voor analytische cookies die geen of slechts geringe inbreuk maken op de privacy. 

Inspanning loont

De inspanningen die Thuiswinkel.org samen met andere brancheorganisaties heeft verricht zullen in de toekomst zeker hun vruchten afwerpen. Webwinkeliers hoeven na de wetswijziging voor minder cookies geïnformeerde toestemming te vragen.  Dit geldt met name voor cookies die worden gebruikt voor de verbetering van de effectiviteit en kwaliteit van een website (analytische cookies). Voorwaarde is dat deze cookies geen of slechts geringe inbreuk maken op de privacy. 

Minder irritatie, meer conversie

Thuiswinkel.org vindt dat daarmee het doel van de wet beter wordt bereikt en is verheugd met het resultaat. De wetswijziging zal leiden tot minder irritatie bij de consument en bijdragen aan een positieve klantervaring. Dit leidt tot minder afhakers en dus meer conversie. 

Toestemming

Toch kunnen ondernemers zich niet helemaal rijk rekenen met het voorstel. Profileren op individueel niveau, voor bijvoorbeeld reclamedoeleinden, valt niet onder de uitzondering. Daarvoor zal nog steeds geïnformeerde toestemming moeten worden gevraagd. Positief is wel dat de minister vasthoudt aan zijn invulling van het begrip toestemming. De webwinkelier mag er vanuit gaan dat de consument zijn toestemming heeft gegeven wanneer hij doorsurft op de website na duidelijk vóóraf aangeboden informatie. 

Voortgang 

Het wachten is nu nog op instemming met het wetsvoorstel door de Eerste Kamer. Verwachting is dat deze zich eind dit jaar daarover zal uitlaten en de nieuwe wet begin volgend jaar in werking zal treden.