10 januari 2013
Persbericht

Ed Nijpels: ‘Online retail topsector binnen vijf jaar’

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org.
PERSBERICHT

Thuiswinkel.org roept op tot nieuwe visie op Commerce 2020


Thuiswinkel.org wil het voortouw nemen in de ontwikkeling van een toekomstvisie op online retail en commerce. Met Commerce 2020 wil de belangenvereniging een platform bieden om samen met overheden, branches en bedrijven nieuw perspectief te bieden voor ondernemerschap in Nederland. “De Nederlandse online retail moet een topsector worden. Nederland hoort als handels- en distributieland een vooraanstaande rol te spelen op het gebied van e-commerce”, aldus Ed Nijpels, voorzitter van Thuiswinkel.org. “Daar moet het kabinet op inspelen”.

Het kabinet faciliteert nu al e-commerce via bijvoorbeeld de doorbraakprojecten uit het regeerakkoord. Nijpels: “Dat is goed, maar online retail is in Nederland groot geworden met relatieve overheidsbemoeienis. Dat moet zo blijven. Nog beter zou zijn als de retail op eigen kracht kan bewerkstelligen dat zij topsector wordt binnen vijf jaar. Daar waar traditionele retail en online retail van producten en diensten in de toekomst samen komen, kan een toekomstvisie op ‘commerce’ een belangrijke bijdrage leveren aan deze ambitie”.

Op 23 april lanceert Thuiswinkel.org tijdens het Commerce 2020 Congres in de Jaarbeurs de start van het project, dat een jaar in beslag zal nemen. Daarmee worden participerende overheden, koepels, branches en bedrijven in staat gesteld om rapporten en resultaten aan de eigen achterban te presenteren. Nijpels: “Met als achterban (web)winkels, detailhandel, reisorganisaties en (financiële) dienstverleners, is Thuiswinkel.org als geen ander in staat dit platform te bieden. Met Commerce 2020 wil Thuiswinkel.org bijdragen aan nieuwe economische groei in alle sectoren, met internet als verbindende factor in denken, leren, werken en ondernemen”.

Online omzet groeit door naar zo’n €10 miljard in 2012 en €11 miljard in 2013
Leden van Thuiswinkel.org vertegenwoordigen inmiddels zo’n 75% van de Nederlands online consumentenbestedingen. Deze worden voor 2012 geraamd op bijna 10 miljard euro, een stijging van +/- 10% ten opzichte van 2011. Voor 2013 verwacht Thuiswinkel.org een vergelijkbare toename van online consumentenbestedingen van producten en diensten, die dan oploopt tot zo’n 11 miljard euro.

Groei vereniging Thuiswinkel.org
Thuiswinkel.org maakte tijdens de Nieuwjaarsreceptie ook verenigingscijfers over 2012 bekend. In 2012 is het ledenaantal van Thuiswinkel.org met 16 procent gegroeid ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2011 telde de belangenvereniging voor webwinkeliers in Nederland 1.449 leden. Op 1 januari 2013 is dit aantal toegenomen tot 1.683 leden.

Opvallend in 2012 was het afscheid van 293 leden, bijna een kwart meer dan in 2011. Zo’n 88 webwinkels (30%) stopten met de bedrijfsactiviteiten, 32 webwinkels werden overgenomen (11%) en 18 webwinkels gingen failliet (6%). Thuiswinkel.org nam zelf van 44 webwinkels afscheid (15%), omdat zij niet voldeden aan eisen op het gebied van juridische zaken, veiligheid of financiën. 38 leden stopten het lidmaatschap vanwege de kosten (13%). 13 Leden (4%) gaven aan onvoldoende toegevoegde waarde te ervaren. Nijpels: “De markt ziet in toenemende mate een komen en gaan van webwinkels. Met name bij kleine(re) webwinkels zien we een trend van enthousiaste nieuwkomers aan de ene kant en bedrijfsbeëindigingen en faillissementen aan de andere kant. Eens te meer is het duidelijk dat het runnen van een webwinkel een serieuze aangelegenheid is”. Thuiswinkel.org telt 825 webwinkels die minder dan 100 duizend euro omzetten (49%).