24 februari 2012 Persbericht

Nieuwe Europese organisatie voor webwinkels

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. PERSBERICHT

Belangenorganisaties uit zeven landen verenigen zich in EAE.eu

Belangenorganisaties uit zeven verschillende Europese landen hebben besloten een nieuwe Europese belangenvereniging op te richten. Thuiswinkel.org is namens de Nederlandse webwinkels betrokken bij de oprichting. De E-commerce Association Europe (EAE.eu) moet in het voorjaar actief zijn.

In de nieuwe Europese vereniging participeren belangenorganisaties uit België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Zweden en Nederland. Voorzitter Ed Nijpels van Thuiswinkel.org is zeer tevreden met deze stap. ‘Het mag duidelijk zijn dat Nederlandse webwinkels voor een groot deel afhankelijk zijn van Europese wetgeving. Het is daarom van groot belang dat we in Europa als belangenverenigingen een vuist kunnen maken en kunnen werken aan een goed Europees ondernemingsklimaat voor webwinkeliers. Op dit moment missen we nog een echte spreekbuis in Europa om dit op een effectieve manier te verwezenlijken.’

Europees netwerk voor webwinkeliers
Belangenbehartiging zal in eerste instantie dan ook de belangrijkste pijler zijn voor de EAE.eu. Een ander belangrijk doel is het bieden van een netwerk voor ondernemingen die actief zijn op de online markt. Nijpels: ‘Steeds meer webwinkels bieden hun producten en diensten over de grens aan. Een goed netwerk is daarvoor essentieel. Dat is het goede nieuws voor de leden van Thuiswinkel.org. Zij gaan daar ook van profiteren. We willen zoveel mogelijk drempels om over de grens zaken te doen weghalen. Dat is ook de inzet van onze lobby. Zowel op het gebied van wetgeving, logistiek als op het terrein betalingsverkeer valt hier nog veel werk te verzetten. Daar hebben we Brussel bij nodig.’

Zowel nationale verenigingen als webwinkels kunnen lid worden van de nieuwe koepelorganisatie EAE.eu. Voor webwinkels geldt dat zij in meerdere landen actief moeten zijn. Webwinkels die lid zijn van een van de participerende nationale belangenverenigingen kunnen zich voor € 950,- aansluiten en ontvangen daarvoor onder andere een beeldmerk. De EAE.eu zal ook een business partner programma aanbieden voor toeleveranciers van webwinkels die opereren in Europa.