13 april 2011 Persbericht

Webwinkels in ongewisse na uitspraak Raad van State

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. Thuiswinkel.org maakt zich ernstig zorgen over hoe en waar webwinkels zich in Nederland kunnen vestigen. Eerder vandaag bepaalde de Raad van State dat webwinkel fietsenshop.nu de deuren moet sluiten. De uitspraak is gebaseerd op het feit dat gemeentelijke verordeningen en bestemmingsplannen webwinkels als detailhandel bedrijven bestempelen.

Detailhandel bedrijven zijn conform deze verordeningen en bestemmingsplannen niet welkom in woonwijken, buitengebieden en zelfs niet op bedrijventerreinen. Thuiswinkel.org gaat in gesprek met de overheid en de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, om te pleiten voor een flexibele houding, interpretatie en toetsing van verordeningen en bestemmingsplannen.

Thuiswinkel.org, belangenbehartiger van webwinkels in Nederland, vreest de impact van de uitspraak op vooral kleine webwinkels en start ups. Als alle gemeenten hun bestemmingsplannen gaan controleren op hoe webwinkels daar in passen, dan kunnen vele duizenden beginnende webwinkels meteen de deuren sluiten. Regelgeving en bestemmingsplannen stammen uit een pre-internettijdperk en sluiten niet aan op wensen en realiteit van nu. Thuiswinkel.org roept de overheid en gemeenten op regels en verordeningen te maken die webwinkels en internetbedrijven faciliteren in plaats van tegen werken.

Wijnand Jongen, directeur Thuiswinkel.org: “Door de uitspraak van de Raad van State vallen webwinkels tussen wal en schip. Er is geen begrip voor het feit dat nagenoeg alle grote e-commerce bedrijven ergens op zolder of in een schuur zijn begonnen. Webwinkels kunnen formeel nu geen kant op. Zij zijn niet welkom in een woonwijk of buitengebied. Maar webwinkels zijn als detailhandelsbedrijf ook niet welkom op een bedrijventerrein. En in een winkelstraat hebben webwinkels niks te zoeken. Webwinkeliers zouden dezelfde ruimte moeten kunnen krijgen als andere vrije beroepsuitoefenaren zoals fysiotherapeuten en huisartsen. Webwinkels zouden zich ook binnen vast te stellen grenzen vrijelijk moeten kunnen vestigen”, aldus Jongen.

Jongen vervolgt: “Ik kan me niet voorstellen dat dit een wenselijke ontwikkeling is in economisch magere tijden, waar juist het ondernemerschap van veel webwinkeliers als positief wordt ervaren. Hoe kan het zijn dat dit soort verouderde verordeningen en regelgeving bestaan, terwijl Nederland en Europa juist hard werken aan het wegnemen van obstakels voor e-commerce, zoals ook vastgelegd in de ambitieuze Digitale Agenda’s van Commissaris Kroes en Minister Verhagen. Het zijn de gemeenten die gaan over de implementatie en naleving van bestemmingsplannen. Voorkomen moet worden dat de uitspraak van de Raad van State leidt tot een heksenjacht op kleine webwinkels en start ups”, aldus Jongen.

Thuiswinkel.org neemt op korte termijn het initiatief om op basis van de uitspraak van de Raad van State in gesprek te gaan met de overheid en de VNG.