3 februari 2014

Informatieplicht technologieafhankelijk

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. De nieuwe Richtlijn Consumentenrechten is inmiddels in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Voor verkoop op afstand betekent dit onder andere dat een webwinkelier vanaf 13 juni 2014 zijn klanten uitvoeriger over hun rechten en plichten moet informeren. 

Het huidige artikel 7:46c BW geeft al een uitgebreide opsomming van informatie die door de ondernemer vóór het sluiten van de overeenkomst aan de consument moet worden verstrekt. De nieuwe opsomming, opgenomen in artikel 6:230m BW, bevat daarnaast het verplicht verstrekken van nadere informatie over het herroepingsrecht en de retourkosten. 

Op een pc met een groot beeldscherm hebben websites voldoende ruimte om de verplichte informatie duidelijk en begrijpelijk over te brengen. Op kleinere schermen en diplays van met name de oudere generatie mobieltjes, smartphones en tablets zijn de mogelijkheden voor informatie verstrekking beperkter. Hetzelfde geldt voor media zoals Twitter en SMS. 

Met het oog op technologische ontwikkelingen is een uitzondering op de informatieplicht in het leven geroepen om rekening te houden met "beperkingen van het platform of medium dat wordt gebruikt om de koop op afstand te sluiten”. Daarbij rijst de vraag of bij de huidige generatie geavanceerde smartphones en tablets de schermgrootte daadwerkelijk een obstakel vormt voor het duidelijk en begrijpelijk informeren van consumenten. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen op het gebied van communicatiemiddelen natuurlijk nog altijd in volle gang. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de Smart Watch of Google Glass. 

In essentie vindt ook de wetgever dat de positieve ontwikkelingen in e-commerce niet mogen worden belemmerd door wettelijke informatieplichten voor communicatiemiddelen die daartoe slechts beperkte ruimte bieden. Het nieuwe artikel 6:230v lid 5 BW geeft daarom een verlichting van de strenge informatievereisten wanneer dit door de beperkte ruimte en tijd van het gebruikte medium of middel voor communicatie op afstand noodzakelijk is. In dat geval hoeft niet alle informatie onmiddellijk te worden verschaft. 

Voor platforms en media met dergelijke beperkingen stelt de nieuwe regeling wél minimumeisen aan de informatieverstrekking. De consument moet in ieder geval de belangrijkste (precontractuele) informatie onmiddellijk worden aangeboden. Dat zijn de voornaamste kenmerken van de aangeboden goederen of diensten; de identiteit van de handelaar; de totale prijs; het herroepingsrecht; de duur van de overeenkomst, en; de voorwaarden om deze op te zeggen. Bovendien moet de webwinkelier deze informatie voortaan actief en op een duurzame gegevensdrager aan de consument aanbieden. Dat betekent kortweg dat de consument een eenvoudige mogelijkheid moet worden geboden om deze informatie te kunnen printen of downloaden of dat hij deze ontvangt per (bevestigings-)e-mail.