7 januari 2014

Modeldocument voor informeren over herroepingsrecht

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. Nieuwe regels omtrent informeren herroepingsrecht
Per 13 juni 2014 treden de nieuwe regels van de Richtlijn Consumentenrechten in werking. Net als in de huidige regeling, moeten webwinkeliers de consument vóór het sluiten van de overeenkomst op afstand, informeren over de wettelijke bedenktijd van 14 dagen (artikel 6:230m BW). 

U moet wijzen op: 
  • de voorwaarden, termijn en wijze waarop de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen;
  • de kosten van terugzending indien dat niet via gewone post kan; en
  • dat indien de klant toestemt in levering van gas, water of elektriciteit tijdens de bedenktijd, deze de redelijke kosten daarvan aan de ondernemer moet vergoeden.

Schending van deze informatieverplichting, verlengt de bedenktijd met de tijd die is verstreken totdat wél aan alle verplichtingen wordt voldaan, maar maximaal tot 12 maanden. 

Download modeldocument
In het geval van een geschil, dient de webwinkelier te bewijzen dat hij juist en tijdig heeft geïnformeerd. De informatie moet vóór contractsluiting aan de consument aangeboden zijn.
 
U bent niet gehouden aan een voorgeschreven tekst, maar wilt u zeker weten dat u heeft voldaan aan uw informatieverplichting, dan kunt u de zogenaamde 'modelinstructie voor herroeping' downloaden (.doc) . Deze kunt u met behulp van bijgevoegde instructies, op maat maken voor uw eigen webwinkel.