30 juni 2011

Webwinkels hoeven pas terug te betalen ná ontvangst producten

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. Het herroepingsrecht wordt zo aangepast dat ondernemers klanten pas hoeven terug te betalen als de producten ook weer terug ontvangen zijn. Thuiswinkel.org is tevreden over deze aanpassing van het herroepingsrecht, omdat het ondernemers meer zekerheden biedt. Minder tevreden is Thuiswinkel.org over het feit dat consumenten 14 dagen krijgen om producten terug te zenden bovenop de zichttermijn van 14 dagen. Dat zijn de belangrijkste nieuwe regels omtrent het herroepingsrecht in de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten.

Webwinkels hoeven niet eerder terug te betalen aan de consument dan nadat hij de toegezonden goederen van de consument heeft terugontvangen, of als de consument een bewijs kan overleggen dat hij terug heeft gezonden. Thuiswinkel.org is tevreden over deze aanpassing van het herroepingsrecht, waarvoor het samen met collega e-commerce associaties in Europa heeft gepleit. 

Minder enthousiast is Thuiswinkel.org over de regel dat de klant nadat hij herroepen heeft 14 kalenderdagen de tijd heeft om de toegezonden zaken terug te zenden. “Deze tijd komt bovenop de 14 dagen zichttermijn”, aldus Léon Mölenberg jurist bij Thuiswinkel.org. “In totaal kan een ondernemer zijn spullen dan een maand uit de schappen kwijt zijn. Bijvoorbeeld bij seizoensgebonden producten als mode, kan dat geld gaan kosten.” 

Nieuw voor Europa 
Het Europees Parlement stelde vorige week een nieuwe Richtlijn voor Consumentenrechten vast. In de hele EU gaat een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen gelden. Dat is voor veel EU-landen nieuw. Leden van Thuiswinkel.org voldoen al aan deze regel sinds 1 januari 2009. Thuiswinkel.org is blij met deze harmonisering, die nu ook voor álle Nederlandse webwinkels zal gaan gelden. “Daarmee creëren we een level playing field voor e-commerce in Nederland én in Europa”, aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org 

Andere nieuwe regels omtrent het herroepingsrecht: 
  • Bij herroeping van diensten heeft de ondernemer recht op vergoeding van dat deel van de diensten waarvan de consument vóór de herroeping gebruik heeft gemaakt. 
  • Dat herroeping ook mogelijk is voordat de zaak geleverd is en dus vóór dat strikt genomen de bedenktijd is ingegaan. 
  • Dat de klant ook mag herroepen via een “webapplicatie” op de website van de ondernemer. Een mail of brief is niet per se vereist. 
  • Dat vanwege gezondheids- of hygiëneredenen het herroepingsrecht voor bepaalde producten mag worden uitgesloten indien de gesealde verpakking door de klant wordt verbroken. 
  • Dat bij herroeping de klant op dezelfde wijze moet worden terugbetaald als dat deze aan de ondernemer heeft betaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Nieuwe Consumenten Richtlijn binnen twee jaar een feit 
De Richtlijn Consumentenrechten moet nog worden vastgesteld door de Raad van Ministers in Europa. Daarna volgt een implementatietraject, waarbij de nieuwe regels omgezet gaan worden in Nederlandse wetgeving. Thuiswinkel.org zal in dat proces toezien op een juiste omzetting, opdat extra en nieuwe regels van Nederlandse bodem worden voorkomen. De nieuwe regels zullen als wet- en regelgeving uiteindelijk worden opgenomen in de algemene voorwaarden van Thuiswinkel Waarborg en onderdeel gaan uitmaken van de certificering van Thuiswinkel Waarborg. Leden van Thuiswinkel.org worden hier pro-actief over geïnformeerd. Na vaststelling van de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten door de Raad van Ministers