23 september 2012

PERSBERICHT: groei online verkoop 9%, ondanks crisis

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org.
PERSBERICHT

Ondanks de aanhoudende crisis is de omzet door verkoop van producten en diensten via internet in de eerste helft van 2012 gestegen naar € 4,61 miljard. Terwijl de fysieke detailhandel nog steeds onder druk staat (CBS, 2012), blijft de markt voor online verkopen stabiel verder groeien met 9% ten opzichte van de eerste helft van 2011. Dit blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor 2012-1, het halfjaarlijkse, door 
Blauw Research. Het onderzoek wordt geijkt aan het retailpanel van GfK. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Thuiswinkel.org, de belangenvereniging van bijna 1700 webwinkels in Nederland.

Ed Nijpels: innovatief ondernemerschap loont
Ed Nijpels, voorzitter van Thuiswinkel.org: ”De online verkoop stijgt stabiel. Daarmee laat de online branche zien dat innovatief ondernemerschap loont; online retail is een factor van betekenis geworden in het economisch landschap. Tegelijkertijd baren de koopkrachtdaling van volgend jaar (0,75%) en het zeer lage consumentenvertrouwen ons wel zorgen. Tijdens Prinsjesdag bleek opnieuw in welk economisch zwaar weer we ons bevinden, maar van een teruglopende koopbereidheid op het internet is geen sprake. Wij hopen dan ook dat er snel een stabiele regering komt die de economische problemen voortvarend gaat aanpakken met goede beleidsmatige maatregelen. Dit zal het consumentenvertrouwen ten goede komen en het economisch herstel bevorderen”. De online detailhandel kan daar volgens Thuiswinkel.org een belangrijke bijdrage aan leveren.

Consumenten bestellen meer online
Consumenten blijven meer en vaker online bestellen, blijkt uit de Thuiswinkel Markt Monitor. Ondanks de crisis hebben consumenten gemiddeld bijna vijf keer een online aankoop gedaan in de eerste helft van 2012, een toename van 7% ten opzichte van een jaar daarvoor. Frank Sibbel, Managing Partner van Blauw Research: “de belangrijkste driver van de groei blijft het aantal online bestellingen”. In totaal zijn er in de eerste helft van 2012 42 miljoen internetbestellingen gedaan, een groei van 15 procent. Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org noemt dit opvallend. “We hebben hier zelfs met een groeistijging te maken van het aantal verkochte producten en diensten ten opzichte van vorig jaar. Toen bedroeg de groei van het aantal internetbestellingen 13 procent.” Online bestellingen hadden in de eerste helft van 2012 een gemiddelde waarde van €110, een daling van 5% ten opzichte van een jaar daarvoor. Wijnand Jongen: “Dit is onder meer te verklaren door de toename van de online verkoop van apps en downloads.”

300.000 consumenten kopen voor het eerst online
Naast het aantal bestellingen neemt ook het aantal kopers verder toe. In de eerste helft van 2012 hebben in totaal 8,5 miljoen internetters een online aankoop gedaan. Hiervan deden 300.000 consumenten voor de eerste keer een online aankoop. Het aandeel nieuwe online kopers neemt verder af. De groei van de markt komt voornamelijk uit kopers die steeds vaker gaan bestellen.

Vooral groei van online omzet producten (+13%)
De omzet van online producten (+13%) stijgt sterker dan de omzet van online diensten zoals vakanties, verzekeringen en tickets (+5%). Toch zijn ook dat mooie cijfers, volgens Wijnand Jongen. “De omzetstijging bij producten stijgt, ook ten opzichte van vorig jaar (producten +12%, diensten +8%), sterker dan die van diensten. In economisch moeilijke tijden hebben vaak segmenten als reizen het eerste met tegenvallende resultaten te maken. Het meest opvallende aan de huidige cijfers is echter dat de groei van de totale online markt niet verder daalt, zoals in de afgelopen jaren het geval was. De groei blijft stabiel met 9 procent. Dat is positief nieuws in een periode dat veel sectoren het erg moeilijk hebben.”

Online verkopen Interieur & Tuin stijgen het hardst
Relatief nieuwe online segmenten zoals Interieur & Tuin (+29%) en Speelgoed (+25%) zijn bezig met een inhaalslag. Ook grote segmenten Kleding (+15%) en Witgoed (+17%) blijven het goed doen. “Een toenemend aanbod, goede online marketing, de groei van het mobiele kanaal, scherpe prijzen en natuurlijk een groot vertrouwen in online aankopen zorgen ervoor dat consumenten steeds vaker de weg naar webwinkels weten te vinden”, zegt Wijnand Jongen.
Het segment Reizen blijft het grootste online marktsegment (€1,89 miljard). Pakketreizen/appartementen kennen nog steeds het grootse aandeel binnen de online reismarkt, met €1,18 miljard. Het marktvolume van Vliegtickets/Hotels is € 710 miljoen. Het (mobiele)Telecom segment is in omvang het tweede segment met een omzet van € 610 miljoen en een groei van 13%. De omzet in online kleding bedraagt in de eerste helft van 2012 € 345 miljoen (+15%).

Belang snelle levertijd neemt toe
De snelheid van de levering van online bestellingen wordt het laatste jaar steeds vaker als voordeel van online winkelen genoemd. “Afgelopen jaren is de tijd tussen bestelling en levering aanzienlijk korter geworden. Steeds meer webwinkels kunnen tegemoet komen aan de wens van hun online kopers om een bestelling voor 22 uur de volgende dag al te leveren” zegt Frank Sibbel. “Vroeger was dit een groot verschil met fysieke winkels, dit verschil valt steeds meer weg. Dit draagt bij aan de verdere groei van de online markt.”

Groei online winkelen blijft aanhouden in 2012
De webwinkelmarkt zal ook in de tweede helft van 2012 blijven groeien. “Consumenten hebben de voordelen van het online verkoopkanaal nu echt ontdekt en omarmd. De koopbereidheid op het internet zal blijven groeien”, zegt Wijnand Jongen. Dit geldt zeker voor het mobiele kanaal; de verkopen via mobiel (via smartphone of tablet) stijgen explosief. Wijnand Jongen: “Deze ontwikkeling zorgt voor een verdere groei van de webwinkelmarkt. De toekomstige groei zal vooral uit ervaren kopers moeten komen, de aanwas van nieuwe kopers vlakt verder af. Wij verwachten op basis van de huidige cijfers dat er een goede kans bestaat dat de online consumentenbestedingen dit jaar op € 10 miljard zullen uitkomen.” 

 > Bekijk en deel de infographic.
 > Het volledige rapport Thuiswinkel Markt Monitor 2012-1 is gratis voor leden en business partners en staat begin volgende week op het ledennet.
> Cijfers over online verkopen via mobiel en tablet worden bekend gemaakt op woensdag 10 oktober.