22 november 2012

Minister Kamp omarmt plannen D66 voor cookies

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. Minster Kamp (Economische Zaken) vindt het een aantrekkelijke gedachte om analytic cookies bij functionele cookies onder te brengen. Thuiswinkel.org is blij met deze houding die moet leiden tot een ruimere regeling in de cookiewet.

Met deze reactie omarmt de de bewindsman de plannen van D66-er Kees Verhoeven. Dit blijkt een overleg dat woensdagavond plaatsvond in de Tweede Kamer. Op aangeven van Kees Verhoeven (D66) concludeerde de Minister dat er veel onduidelijkheid heerst over de cookies. In Europa, in Nederland en bij toezichthouders. Ook Bart de Liefde (VVD) toonde zich een voorstander van het plan.

Andere indeling cookies
De minister vindt een andere indeling van cookies een “interessante gedachte”, zei hij in het debat. Toch wil hij op voorhand geen toezeggingen doen en geeft zich tot het einde van het jaar de tijd om naar de plannen te kijken.

Plannen D66
Gistermorgen gaf D66 aan de cookiewet te willen aanpassen zodat meer cookies automatisch en zonder expliciete toestemming geplaatst mogen worden door websites. Thuiswinkel.org is blij met het initiatief van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven van D66 dat ruimte biedt om zogenaamde first party-cookies die van de website zelf afkomstig zijn, zonder expliciete toestemming te kunnen plaatsen op websites.

Meedenken over uitwerking
Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, is blij met het voorstel dat vanavond in de Tweede Kamer wordt besproken, maar waarschuwt dat er nog een lange weg te gaan is. “The devil is in the detail”, aldus Jongen. “Het voorstel van Verhoeven ziet er goed uit, maar het voorstel zal via lagere regelgeving nader moeten worden ingevuld.

Thuiswinkel.org wil daar graag met het parlement en beleidsmakers mee blijven denken hoe dat voor elkaar te krijgen. Dan moet uiteindelijk blijken of het gaat werken én of we onze grote gekoesterde wens van een level-playing field in Europees verband, kunnen realiseren”.

Drie categorieën cookies
Verhoeven wil cookies verdelen in drie categorieën: functionele cookies die altijd zijn toegestaan, tracking cookies waarvoor toestemming gevraagd moet worden en een nieuwe categorie van first party-cookies, die van de website zelf afkomstig zijn en niet gedeeld morgen worden met derden. Nu moet er voor alle cookies behalve functionele cookies expliciet toestemming gevraagd worden. Thuiswinkel.org vindt hiervan dat First party analytic cookies bij functionele cookies moeten horen.

Voor webwinkels zou dit goed nieuws betekenen. Webwinkels maken veel gebruik van analytic cookies, die het verkeer meten en die worden gebruikt om de website performance te verbeteren. Hieronder vallen ook de Google Analytics statistiekenprogramma’s. Het voorstel van Verhoeven zou betekenen dat webwinkels zonder toestemming analytic cookies zouden mogen gebruiken, mits zij informatie deze niet delen met derden. Cookies die gebruikt worden voor het bijhouden van een winkelmandje bij een webwinkel zouden in het voorstel van Verhoeven onder functionele cookies komen te vallen, waarvoor geen explicitiete toestemming vereist is. Thuiswinkel.org heeft in eerder stadium steeds gepleit voor een ruimere definitie en interpretatie van functionele cookies.

Bekijk het laatste nieuws van Thuiswinkel.org over cookies op www.cookiewet.nl