3 juli 2012

Webwinkels juist druk met cookiewet

Dit is een gearchiveerd bericht. Hierdoor kan het zijn dat onderstaand bericht niet volledig toegankelijk is. Wanneer je vragen hebt over de inhoud, neem contact met ons op via marketing@thuiswinkel.org. Webwinkels zijn heel druk bezig met de cookiewet, aldus Thuiswinkel.org, maar vinden het best lastig om in de praktijk handen en voeten te geven aan de regels. Thuiswinkel.org pleit voor een richtsnoer van de toezichthouder.

“Nederland negeert cookiewet massaal”, kopte Emerce vorige week en gaf daarmee publiciteit aan een onderzoek door Traffic4u over de verwachte impact van de cookiewet. Wat op termijn gevolgen van de Telecommunicatiewet zullen zijn, valt momenteel moeilijk te overzien, volgens Thuiswinkel.org. De belangenorganisatie voor webwinkels constateert wel dat webwinkels juist druk bezig zijn met de wet. Tegelijkertijd is blijkt het in de praktijk behoorlijk lastig de wet handen en voeten te geven. Met name zijn er vragen over de rol van de toezichthouder en third party cookies.

Rol OPTA
Veel ogen zijn op de OPTA gericht. Eigenaars van websites verwachten een richtsnoer of globale instructies van de toezichthouder die antwoord geven op de vraag hoe aan de regels te voldoen. Ook zou helpen dat OPTA aangeeft wat factoren zijn die bijdragen aan een slechte beoordeling door de toezichthouder. Thuiswinkel.org raadt aan de publicaties op de website van OPTA goed in de gaten te houden.

Third party cookies
Is de eigenaar van de website of derde partij (plaatser van de third party cookie) verantwoordelijk voor het informeren van de gebruiker en het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming? Het antwoord van OPTA in de FAQ is dat de webwinkel hiervoor verantwoordelijk is. Volgens Thuiswinkel.org kan dat zeker niet zo in zijn algemeenheid gezegd worden. Er worden ook cookies geplaatst buiten de invloedsfeer van de webwinkel zelf. Het beeld hierover verdient nuancering.

Cookiewet.nl
Thuiswinkel.org roept webwinkels op om actief met de wet aan de gang te gaan, hoewel vragen blijven bestaan over het toezicht en third party cookies. Meer weten over de cookiewet en hoe deze na te leven? Kijk op onze speciale website Cookiewet.nl. Wilt u weten wat u moet doen? Doe de test op het ledennet www.thuiswinkel.org/ledennet/cookie-beslisboom