dinsdag 2 juni 2020

Let op: belangrijke mededeling over Lightbrands.nl!

Thuiswinkel.org ontving onderstaand bericht. Op dit moment is het helaas nog niet duidelijk of er een faillissement is aangevraagd. Zodra wij meer weten, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

"Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan oplossingen, maar er is door onze bankier geen kredietfaciliteit beschikbaar gesteld om tijdelijk te kunnen voorzien in de nodige liquiditeiten.  Ook een beroep wat wij deden op de BMKB regeling van onze overheid voor een overbruggingskrediet leidde niet tot resultaat.

Dit bracht ons tot het moeilijke en pijnlijke besluit om de onderneming  per 1 juni 2020 te staken. Er zijn op dit moment helaas geen verdere baten meer.   

Wij vinden het bijzonder spijtig om u bovenstaande te moeten berichten.

Met vriendelijke groet,

LightBrands International BV"