Certificaat
Thuiswinkel Waarborg

Thuiswinkel.org verklaart dat haar lid:

Zomoto-Cabrioverzekering.nl

het Certificaat Thuiswinkel Waarborg mag voeren.

Dit betekent dat Zomoto-Cabrioverzekering.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

Zomoto-Cabrioverzekering.nl werd voor het eerst gecertificeerd op 24 november 2009


Zomoto-Cabrioverzekering.nl biedt u ten minste de volgende 5 zekerheden:

1. Het bedrijf bestaat écht en bereik je zo:

Zomoto-Cabrioverzekering.nl

2. Algemene voorwaarden

Voor u zijn de algemene (polis) voorwaarden van Zomoto-Cabrioverzekering.nl direct toegankelijk en van toepassing. U vindt de voorwaarden op de website bij de financiële producten.

4. Veilige betaalomgeving

Uw betaalopdrachten worden op webpagina’s verwerkt die ten minste zijn beveiligd met een SSL-certificaat (HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).

5. Gedegen klachtenbemiddeling en onafhankelijke geschillencommissie

Heeft u ondanks deze zekerheden toch een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

  1. U meldt de klacht bij Zomoto-Cabrioverzekering.nl.
  2. Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/consumenten/klachten/klacht-indienen richten aan Zomoto-Cabrioverzekering.nl. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
  3. Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Gegevensverwerking:

Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

  • Zomoto-Cabrioverzekering.nl heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Regelmatig spreekt Thuiswinkel.org Zomoto-Cabrioverzekering.nl aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
  • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
  • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van Zomoto-Cabrioverzekering.nl.


Ga naar www.zomoto-cabrioverzekering.nl